ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ
#

ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ

"ಮೀನಿಗೆ"English"ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ 🐟fish🐠 """""""""""""""" 🐬🐳🐋🐡 "ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮಾಡುತಿನಿ" """""""""""""""""""""" 😐miss😚 """""""‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 🙂🙃😒😝 "ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರದು" """"""""""""""""""""" 👒wish👒 """""""""""‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 👒👒👒👒👒 "ಅದಕಾಗಿ 3 ದಿನಗಳ ಮೂದಲೆ ಮಾಡುತಾ ಇದಿನಿ" """"""""""""""""""""""""""""" 👒wish👒 """""""""""""""""" """""""""""""""""""" 💗💗💗💗💗 "Happy" "Ganesha" "Chathurthi" 💝💝💝💝 """""""""""""""""" 💘💘💘💘💘 "TO U ALL AND" "MAY FRIENDS" "AND YOUR" "FAMILY" 💛💛💛💛 """""""""""""""""" "‘"""""""""""""""‘‘" ❣❣❣❣❣ """‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ "" Order"" "" Order"" "" Order"" ""‘"""""""""""""""" ❤ ,,,,, 💙 ,,,,,, 💔 ,,,,, 💘 ,,,,, 💜 ,,,,, ❣ ,,,,,, 💓 ,,,,, 💗 ,,,,, 💝 """"""""""""""""""""" "ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರ ಮತ್ತು ಧಾಖಲೆಗಳನ್ನು" "ನೊಡಿ ಕೊಂಡು" """"""""""""""""""""""""""" ಈ ‌ """"""""""" ಅಧಾಲತ್ """""""""""" ಪ್ರಕರಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕ 13/09/2018 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ """"""""""""""""""""" ,,,,, ,,,,,, """" """""""""""""""""""""""""""""" """""Happy""""" """"" Ganesha"""" """"Chathurthi""""""""" 💝💝💝💝💝💝💝 """"ಕುಷಿಯಿಂದ"""" """ ವರ್ಷ ಪೂತಿ೯""" """" ಇರಬೇಕು""""""" """"" ಎಂದು""""""" """"ದೇವರ ಹತ್ತಿರ""""" """"ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ""" 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 """""""""""""""""""""""""""""" ,,ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ,, ,,ಯಾರು,, ,,ನಿಮಗೆ,, ,,,ಈ,,, ,,ತರಹದ,, ,,ವಿಷ್,, ,,ಮಾಡಿಲ,, ,,ಎಂದು,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 🌴🌴🌴🌴 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 💖💖💖💖 """""""""""""""""" ............. Dil se """"""‘‘""""""""" 💛 Dil 💚 ❤ se ❤ 💚 I 💜 💜 wish 💜 💛 you 💛 💔Happy💔 ❣ Ganesha❣ 💕Chathurthi💕 💞 13 💞 💓 09 💓 💗 2018 💗 💘 in 💘 💖Advanc💖 💝 Ur 💝 💟Famili💟
639 ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
1 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
#

ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ

ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರೀತಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದಲ್ಲೂ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಗೌರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ವಿದೆ. ಜೈನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ೧೧ ನೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಯಾಂಸನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ ಯಕ್ಷಿಣಿ ಶ್ರೀ ಗೌರಿದೇವಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ವಿಳಂಬ ಆಗುವುದು. ಸತಿ ಪತಿಯರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಆಗುವುದು. ಪತಿ ಯವರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವುದು.ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗುವುದು ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ದೋಷ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಾಹ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರು “ಓಂ ಹ್ರೀಂಶ್ರೀಂ ಮಂಗಳಗೌರಿ ದೇವಿಯಾಯೇ ವಿವಾಹ ಬಾಧಕ ನಾಶಾಯ ಸ್ವಾಹ” ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿ. ವಿವಾಹ ನಂತರ “ಓಂ ಹ್ರೀಂಶ್ರೀಂ ಮಂಗಳಗೌರಿ ದೇವಿಯಾಯೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹ” ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಯಾವುದೇ ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಜನ ಮುತೈದೆಯರಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖ ಮಯ ಆಗುವುದು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಜಿನ ಮಂದಿರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ (ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ) ಕೋಟೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.. ವಿವಾಹ ಆದ ನಂತರ ಈ ಜಿನ ಮಂದಿರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಕುಪ್ಪಸ ಬಳೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಸುಧೀರ್ಘ ಕಾಲ ಸುಮಂಗಲ ಆಗುವಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆನು. ಈ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಿನ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ. ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೈನ ರಲ್ಲಿದೆ ಇತರ ಧರ್ಮದವರು ಸಹಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಊರು ಮೈಸೂರಿಂದ 25 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೋಗಿ. ನಾಡದು 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಂತೆ.
351 ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
1 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಸ ಇಲ್ಲ
ಬೇರೆ Appsಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು
Facebook
WhatsApp
ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ
ಡಿಲೀಟ್
Embed
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕರಣ...
Embed Post