📰 23 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
ટ્રમ્પ ભારત પર વરસી જાય એવી આશા રાખવી અસ્થાને
ટ્રમ્પ સરકારે ભારતને વિકાસશીલ દેશમાંથી વિક્સિતની યાદીમાં મૂક્યા છે જેની ભારતના વેપાર પર અસર થઈ છે.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખની યાત્રાથી ભારતને, અમેરિકાને કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને જાણો ડૉ. જયનારાયણ વ્યાસનું વિશ્લેષણ #📰 23 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:23 / 418 KB
#👍 હસ્તકલા #👍 અનોખી કલાકારી #📰 23 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #🙋‍♂️ નિર્ભયા કેસ: 3 માર્ચે ફાંસી #🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ
00:14 / 1.5 MB
#📰 23 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ
#📰 23 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ
00:10 / 684.7 KB
#📰 23 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:18 / 1.3 MB
#📰 23 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
Shri Nutan Saurashtra
E-Paper #📰 23 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:14 / 563.1 KB
#📰 23 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
#📰 23 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
#📰 23 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #😲 અદ્ભુત