👏🏻మన మాతృ భాష
#

👏🏻మన మాతృ భాష

114 వీక్షించారు
5 నెలల క్రితం
#

👏🏻మన మాతృ భాష

99 వీక్షించారు
5 నెలల క్రితం
#

👏🏻మన మాతృ భాష

103 వీక్షించారు
5 నెలల క్రితం
✔️✔️ Part time & Full time Jobs ✔️✔️ హాయ్ ఫ్రెండ్స్! మీకు జాబ్ చేయాలని ఉందా అయితే మీకు కావాల్సిన జాబ్ మా దగ్గర ఉంది 🔷దానికి కావలసిన అర్హత 🔸1 మీకు స్మార్ట్ మొబైల్ ఉండాలి 🔸2 anytime ఇంటర్నెట్ ఉండాలి 🔸3 ఇంట్రస్ట్ ఉన్నవాళ్లు మాత్రమే 🔻 *రోజుకి ₹300 to ₹500 వరుకు సపదేచుకోవొచ్చు* 🔺 జాబ్ ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా? ✨మీ స్మార్ట్ మొబైల్ లోనే 📱📱 వర్క్ మేమ్ ఇస్తాం " మేమే నేర్పిస్తాము" మా Whatsapp నెంబర్ కి ''JOB'' అని మెసేజ్ పెట్టండి It's not fake it's real ఇది fake అనుకుంటే నెంబర్ ఇవ్వము కదా! 📲My Whatsapp No 👉 9550989216 👈 📲 🙏దయచేసి నిరుద్యోగులకు చేరే వరకు షేర్ చేయండి🙏 https://sharechat.com/post/n1NAJ5e?referrer=whatsappShare ShareChat-పక్కా తెలుగువారి App! వెంటనే డౌన్లోడ్ చెయ్యండి!! 👇👇👇 👉 https://b.sharechat.com/qb3rvzIfBT https://b.sharechat.com/qcjBc7owzZ?referrer=whatsappShare ShareChat-పక్కా తెలుగువారి App! వెంటనే డౌన్లోడ్ చెయ్యండి!! 👇👇👇 👉 https://b.sharechat.com/qb3rvzIfBT https://b.sharechat.com/fsOhhGONzZ?referrer=whatsappShare ShareChat-పక్కా తెలుగువారి App! వెంటనే డౌన్లోడ్ చెయ్యండి!! 👇👇👇 👉 https://b.sharechat.com/qb3rvzIfBT https://b.sharechat.com/aigfOyfOzZ?referrer=whatsappShare ShareChat-పక్కా తెలుగువారి App! వెంటనే డౌన్లోడ్ చెయ్యండి!! 👇👇👇 👉 https://b.sharechat.com/qb3rvzIfBT https://b.sharechat.com/KeyRsdBOzZ?referrer=whatsappShare ShareChat-పక్కా తెలుగువారి App! వెంటనే డౌన్లోడ్ చెయ్యండి!! 👇👇👇 👉 https://b.sharechat.com/qb3rvzIfBT
#

👏🏻మన మాతృ భాష

👏🏻మన మాతృ భాష - పోస్ట్ చేసినవారు : Posted on : @ part1255 ShareChat పోస్ట్ చేసినవారు : Posted on : @ part1255 ShareChat పోస్ట్ చేసినవారు : Posted on : @ part1255 ShareChat పోస్ట్ చేసినవారు : Posted on : @ part1255 ShareChat పోస్ట్ చేసినవారు ; Posted on : @ part1255 ShareChat Part time & Full time Jobs హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ! మీకు జాబ్ చేయాలని | ఉందా అయితే ( మీకు కావాల్సిన జాబ్ మా దగ్గర ఉంది దానికి కావలసిన అర్హత • 1 మీకు స్మార్ట్ మొబైల్ ఉండాలి • 2 anytime ఇంటర్నెట్ ఉండాలి • 3 ఇంట్రస్ట్ ఉన్నవాళ్లు మాత్రమే * రోజుకి 1300 to 500 వరుకు సపదేచుకోవొచ్చు ఈ జాబ్ ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా ? మీ స్మార్ట్ మొబైల్ లోనే 8 9 వర్క్ మేమ్ ఇస్తాం మేమే నేర్పిస్తాము మా Whatsapp నెంబర్ కి JOB అని మెసేజ్ పెట్టండి ' It ' s not fake it ' s real ఇది fake అనుకుంటే నెంబర్ ఇవ్వము కదా ! 29550989216 - ShareChat
145 వీక్షించారు
5 నెలల క్రితం
#

👏🏻మన మాతృ భాష

Manjunath Reddy
#👏🏻మన మాతృ భాష
126 వీక్షించారు
5 నెలల క్రితం
వేరే Appsలోకి షేర్ చేయడానికి
Facebook
WhatsApp
లింక్ కాపీ చేయండి
పోస్ట్ తొలగించండి
Embed
ఈ పోస్ట్‌ను రిపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇది..
Embed Post