કાઠિયાવાડી ગુજ્જુ

કાઠિયાવાડી ગુજ્જુ

19
378 પોસ્ટ
192.4K એ જોયું
કાઠિયાવાડી ગુજ્જુ
#કાઠિયાવાડી ગુજ્જુ #✍ કવિતા #😅 જોક્સ #📱 વ્હોટ્સએપ સ્ટેટ્સ #😥 દર્દભરી વાતો
#👌 સફળ જીવન #🤗 જીંદગી જીવી લઈએ #😇 સુવિચાર #સમજો અને સમજાવો #કાઠિયાવાડી ગુજ્જુ
#કાઠિયાવાડી ગુજ્જુ #😇 સુવિચાર #✍️ જીવન કોટ્સ #📜 શાયરી #✍ કવિતા
#કાઠિયાવાડી ગુજ્જુ #🤓 રમુજી સ્ટેટ્સ #🤗 પતિ-પત્ની જોક્સ #🤣 લગ્નના જોક્સ #🤣 હસો અને હસાવો
ઠેકાણા મળે તો અમને કેજો...😂 #comedy #🤣 કૉમેડી #🤣 હસો અને હસાવો #કાઠિયાવાડી ગુજ્જુ #વાયરલ
#કાઠિયાવાડી ગુજ્જુ #✍️ જીવન કોટ્સ #😇 સુવિચાર #🌅 Good Morning #💐 શુભ મંગળવાર
😊 #કાઠિયાવાડી ગુજ્જુ #✍️ જીવન કોટ્સ #😇 સુવિચાર #💘 પ્રેમ 💘 #✍ કવિતા
#🤓 રમુજી સ્ટેટ્સ #🤣 હસો અને હસાવો #🤗 પતિ-પત્ની જોક્સ #🤣 લગ્નના જોક્સ #કાઠિયાવાડી ગુજ્જુ
#🙏 મહાદેવ દર્શન #✍ મહાદેવ ચિત્રકલા #📿 ભોલે કે દિવાને #👌 Best સુવિચાર #કાઠિયાવાડી ગુજ્જુ
#🏠 ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો #Very funny #🤣 હસો અને હસાવો #કાઠિયાવાડી ગુજ્જુ # #કાઠિયાવાડી ગુજ્જુ