📰 12 જૂનનાં સમાચાર
#📰 12 જૂનનાં સમાચાર
#📰 12 જૂનનાં સમાચાર satellite live image 1.44 am
#📰 12 જૂનનાં સમાચાર
#📰 12 જૂનનાં સમાચાર
#📰 12 જૂનનાં સમાચાર #વાયુ વાવાઝોડું 🌪🌪 #શિક્ષણ વિભાગ #પ્રાથમિક શિક્ષણ
00:30 / 1.4 MB
#📰 12 જૂનનાં સમાચાર માતા-પિતાની સેવા કરવી સંતાનો માટે ફરજિયાત રહેશે. tiktok ના ચાહકો માટે ખુશખબર
ગુજરાતમાં વાવાઝોડાની સંભવિત પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા BJP Gujarat દ્વારા રાઉન્ડ ધ ક્લોક કંટ્રોલરૂમ કાર્યરત કરાયો. વાવાઝોડા દરમિયાન લોકોની મદદ માટે જાહેર કરવામાં આવેલ કંટ્રોલરૂમ નંબરની યાદી. 👉 ગાંધીનગર કંટ્રોલરૂમ (ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય) 079 23276943 અને 07923276944 👉 સૌરાષ્ટ્ર કંટ્રોલરૂમ (રાજકોટ ભાજપા કાર્યાલય) 0281 2239685 અને 0281 2237500 #📰 12 જૂનનાં સમાચાર
#📰 12 જૂનનાં સમાચાર
oh no school was close from 2 day ... #📰 12 જૂનનાં સમાચાર
00:29 / 1.7 MB
#📰 12 જૂનનાં સમાચાર - 12 જૂને શું છે ખાસ ? તેના વિશે મહત્વની અને અગત્યની જાણકારી ? સમાચાર ?....