🦁 વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ
WORL wild life day #🦁 વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ
#🦁 વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ
તારીખ 3 ફેબ્રુઆરી ના રોજ આવતાં વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ ની આપ સૌને હાર્દિક શુભકામનાઓ #🦁 વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ
00:30 / 1.7 MB
#🐯 વન્યજીવન દિવસ આજનો દિવસ સમગ્ર વિશ્વ માં વન્ય પ્રાણી જીવન તરીકે ઉજવાય છે
#🐯 વિશ્વ વન્યજીવન દિવસ
#🐯 વિશ્વ વન્યજીવન દિવસ
#Happy_World_WildLife_Day 🐆🐯🦁 #🐯 વિશ્વ વન્યજીવન દિવસ
#🐯 વિશ્વ વન્યજીવન દિવસ
#🐯 વિશ્વ વન્યજીવન દિવસ
#🐯 વિશ્વ વન્યજીવન દિવસ
વિશ્વ વન્યજીવન દિવસ - શેરચેટ નવા ટ્રેન્ડ્સ - ShareChat Gujarati: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes
🐯વિશ્વ વન્યજીવન દિવસ - સમગ્ર વિશ્વમાં લુપ્ત થઇ રહેલા વન્યપ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓના સંરક્ષણ, અને જાણવણીની જાગૃતિ કેળવવા દરવર્ષે પુરા વિશ્વમાં વન્યજીવન દિવસ મનાવાય છે. તો ચાલો આજે વિશ્વ વન્યજીવન દિવસ નિમિત્તે આપણી ગુજરાતની વન્યજીવસૃષ્ઠીનું જતન કરીએ....
સમગ્ર વિશ્વમાં લુપ્ત થઇ રહેલા વન્યપ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓના સંરક્ષણ, અને જાણવણીની જાગૃતિ કેળવવા દરવર્ષે પુરા વિશ્વમાં વન્યજીવન દિવસ મનાવાય છે. તો ચાલો આજે વિશ્વ વન્યજીવન દિવસ નિમિત્તે આપણી ગુજરાતની વન્યજીવસૃષ્ઠીનું જતન કરીએ.... #🐯 વિશ્વ વન્યજીવન દિવસ