⏱ 9 વાગ્યે 9 મિનિટ 🕯️

⏱ 9 વાગ્યે 9 મિનિટ 🕯️

1.1K ફોલોઇંગ
1.8K પોસ્ટ
49.7K એ જોયું
#⏱ 9 વાગ્યે 9 મિનિટ 🕯️ #🔒 ગુજરાત લોકડાઉન #😷 કોરોના વાયરસનો પ્રકોપ #🙋‍♂️ PM મોદીનો દેશને સંદેશ #🔒 ભારત લોકડાઉન: 21 દિવસ
इतिहास याद रखेगा इस दिन को जब पूरा संसार डगमगा रहा था तब हिंदुस्तान जगमगा रहा था #⏱ 9 વાગ્યે 9 મિનિટ 🕯️
#⏱ 9 વાગ્યે 9 મિનિટ 🕯️ #👌 મોદી સરકાર #🌷 નરેન્દ્ર મોદી
#⏱ 9 વાગ્યે 9 મિનિટ 🕯️
00:15 / 600 KB
યાત્રાધામ દ્રારકામાં મંદિરમાં આજે રાત્રે 9 વાગે દીપ પ્રગટાવવામાં આવ્યા હતાં દેશને હૂંફ આપવા જાણે ભગવાન રણછોડજી પણ પરોક્ષ રીતે જોડાયેલા છે. #⏱ 9 વાગ્યે 9 મિનિટ 🕯️ #🎥 મારો મીણબત્તી વિડિઓ #📵 બેન ચાઈનીઝ TikTok ? #😷 મારુ જનતા કરફ્યુને સમર્થન
#⏱ 9 વાગ્યે 9 મિનિટ 🕯️ #🙋‍♂️ PM મોદીનો દેશને સંદેશ #🎥 મારો મીણબત્તી વિડિઓ #🌙 શુભ રાત્રી #🇮🇳 મારુ ભારત
hmm🤣🤣 #⏱ 9 વાગ્યે 9 મિનિટ 🕯️
00:15 / 689.3 KB
જય શ્રી કૃષ્ણ #⏱ 9 વાગ્યે 9 મિનિટ 🕯️
#⏱ 9 વાગ્યે 9 મિનિટ 🕯️
#⏱ 9 વાગ્યે 9 મિનિટ 🕯️ #🙋‍♂️ PM મોદીનો દેશને સંદેશ #😷 કોરોના વાયરસનો પ્રકોપ #😱 કોરોના વાયરસ નો હાહાકાર #💉 ગુજરાત કોરોના Update
GIF
ચાલો આપણા દેશની એકતા ના પ્રકાશ થી કોરોના રૂપી અંધકારને દૂર કરીએ #⏱ 9 વાગ્યે 9 મિનિટ 🕯️
ચાલો, 5 એપ્રિલ ની રાત્રે 9 વાગ્યે 9 મિનિટે તમારા ઘરની બધી જ લાઈટ બંધ કરીને દીપક, મીણબત્તી કે ફ્લેશ લાઈટ કરો અને બધાની સાથે તમે પણ કોરોના રૂપી અંધકાર સામે જાગૃકત બનો #⏱ 9 વાગ્યે 9 મિનિટ 🕯️