🥳హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2020
🥳హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2020 - RAMZAN TIME TABLE - 2020 روزہ رکھنے کی نیت تو ان اومدال تعالى من فرض رمضان يام من Apr اوقات ختمسحي اوقات افطار سنیچر 25 4 : 48 | 7 : 03 اتوار 26 4 : 47 | 7 : 03 پ يرسم 27 4 : 46 | 7 : 04 منگل 28 4 : 45 | 7 : 04 بدھ 294 4 : 45 | 7 : 04 جمعت 30 4 : 44 | 7 : 05 جمعه 17 4 : 43 7 : 05 سنیچر 28 4 : 43 7 : 05 اتوار و 4 : 423 | 7 : 05 پ یر ما 4 4 : 42 | 7 : 06 منگل ال 5 4 : 41 | 7 : 06 ب ه ۱۲ 6 4 : 40 | 7 : 07 جمعت ۱۳ | 7 4 : 39 | 7 : 07 جمته ۱۴ 8 4 : 39 | 7 : 08 سنیچر ۵ ر 4 : 389 | 7 : 08 DIWAN OFFSET & PAPER CO . افطار کی دعا : الهاكك وبك ام وعليك توك وعلى رزقك الخطر فتقبل می ای ا م مضت May اوقات ختمسحي اوقات افطار ) اتوار 17 10 4 : 37 | 7 : 08 پیرا 11 | 4 : 36 | 7 : 09 منگل 18 12 4 : 36 | 7 : 09 ب دھ | 19 13 | 4 : 35 | 7 : 09 تا ۲۰ 14 4 : 35 | 7 : 10 ته ۲۱ 15 4 : 34 | 7 : 10 سنیچر ۲۲ 16 | 4 : 34 | 7 : 10 اتوار ۲۳ | 17 | 4 : 33 | 7 : 11 پ یر ۲۴ | 18 | 4 : 32 | 7 : 11 منگل ۲۵ 19 | 4 : 32 | 7 : 11 ب ه ۲۶ 20 | 4 : 32 | 7 : 12 جمعت 21۲ | 4 : 31 | 7 : 12 جمته ۲۸ 22 | 4 : 31 | 7 : 12 سنیچر ۲۹ 23 | 4 : 31 | 7 : 13 اتوار 24 | 4 : 30 | 7 : 13 - ShareChat
#🥳హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2020
🤣న్యూ ఇయర్ జోక్స్ - SUO we - ShareChat
#🤣న్యూ ఇయర్ జోక్స్ #🥳హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2020
🥳హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2020 - wish u happy new year - ShareChat
new year celebrations #🥳హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2020
🥳హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2020 - పంచాంగ శ్రవణం . అన్ని రాశులవారికి ఈ సంవత్సరం ఒకే పోలిక ఈ సంవత్సర ఆరంభం లో కుంభకర్ణుడిలా తినడం . ఊర్మిళాదేవి లా నిద్రపోవడమే . అదే అందరికి మేలు . - ShareChat
#🥳హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2020 #కరోనాపై యుద్ధం
🥳హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2020 - మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీ శార్వరి నామ నూతన సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు * Chinna - ShareChat
#🥳హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2020
🌅శుభోదయం - ShareChat
#🌅శుభోదయం #🥳హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2020
💕✍🏼  ప్రేమ కవితలు/కోట్స్ - ShareChat
00:24 / 1114 Kb
#💕✍🏼 ప్రేమ కవితలు/కోట్స్ #📰జాతీయ/అంతర్జాతీయ న్యూస్ #🥳హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2020 #👯‍♀️ స్నేహితుల అడ్డా #👫 బంధం
వేరే Appsలోకి షేర్ చేయడానికి
Facebook
WhatsApp
లింక్ కాపీ చేయండి
పోస్ట్ తొలగించండి
Embed
ఈ పోస్ట్‌ను రిపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇది..
Embed Post