🏏 ರೋಹಿತ್ 5 ನೇ ಸೆಂಚುರಿ
ಮಾನವಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈಶ್ವರ ೧೮೦೫ ಇವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರ ಜೀವನ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದಗ ಅವರ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಗನ ಜೀವನ ಉಳಿಸಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ ದೇವರು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದಳೆ🧕 ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಮಾನವಿ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇಹ್ನಿತ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದರು⭐ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಾಳಿಗೆ ಕೊಂಚವಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಲು ನಾವೇನೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸೌಜನ್ಯ ಸಾಕು. ಮಾನವಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈಶ್ವರ ೧೮೦೫ ಇವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಬಳುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರ ಜೀವನ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದಗ ಅವರ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಗನ ಜೀವನ ಉಳಿಸಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ ದೇವರು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದಳೆ🧕 ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಮಾನವಿ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇಹ್ನಿತ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದರು⭐ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಈಶ್ವರ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದರುದ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ಧನ್ನವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು🌷🌷💐🙏🙏🌷ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಾಳಿಗೆ ಕೊಂಚವಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಲು ನಾವೇನೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸೌಜನ್ಯ ಸಾಕು. ಎಂದು ಮಾನವಿ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇಹ್ನಿತರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ💐💐🙏 ಮಾನವಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈಶ್ವರ ೧೮೦೫ ಇವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಬಳುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರ ಜೀವನ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದಗ ಅವರ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಗನ ಜೀವನ ಉಳಿಸಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ ದೇವರು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದಳೆ🧕 ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಮಾನವಿ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇಹ್ನಿತ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದರು⭐ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಈಶ್ವರ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದರುದ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ಧನ್ನವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು🌷🌷💐🙏🙏🌷ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಾಳಿಗೆ ಕೊಂಚವಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಲು ನಾವೇನೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸೌಜನ್ಯ ಸಾಕು. ಎಂದು ಮಾನವಿ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇಹ್ನಿತರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ💐💐🙏 #🏏 ರೋಹಿತ್ ಸೆಂಚುರಿ
#

🏏 ರೋಹಿತ್ ಸೆಂಚುರಿ

🏏 ರೋಹಿತ್ ಸೆಂಚುರಿ - ShareChat
130 ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
25 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
#

🏏 ರೋಹಿತ್ ಸೆಂಚುರಿ

Sняєє Rαкѕнα
#🏏 ರೋಹಿತ್ ಸೆಂಚುರಿ #🏏 ರೋಹಿತ್ ಸೆಂಚುರಿ
506 ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
26 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬೇರೆ Appsಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು
Facebook
WhatsApp
ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ
ಡಿಲೀಟ್
Embed
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕರಣ...
Embed Post