നിപ്പാ വൈറസ്

നിപ്പാ വൈറസ്

ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് പോയിരുന്നു. പേരാംമ്പറയിൽ നിന്നും വവ്വാലും, അണ്ണാനും കടിച്ചതിന്റെയും തിന്നതിന്റെയും ബാക്കിയാണ്. ഇന്ന് കോഴിക്കോട് പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ രോഗികളുടെ ഭയം മാറ്റുവാനും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയുമാണ്. രോഗികൾ കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയിതു. ഈ പറയുന്ന നിപ വൈറസ് പേര് കേട്ട് പൊതുസമൂഹം ഭയക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വവ്വാൽ ചപ്പിയ ബാക്കിയാണ് നിങ്ങളെ തിന്നു കാണിക്കുന്നത്. ഈ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ മരിക്കണം. .
#

നിപ്പാ വൈറസ്

നിപ്പാ വൈറസ് - ShareChat
2.9k views
7 months ago
DOWNLOAD APP
ShareChat - Best & Only Indian Social Network - Download Now
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post