👍 ગીતા રબારી : વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા

👍 ગીતા રબારી : વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા

#👍 ગીતા રબારી : વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા
#👍 ગીતા રબારી : વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા
#👍 ગીતા રબારી : વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા
#👍 ગીતા રબારી : વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા
#👍 ગીતા રબારી : વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા
Geeta Rabari #👍 ગીતા રબારી : વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા
00:29 / 1.5 MB
ગીતા રબારી #👍 ગીતા રબારી : વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા
દરરોજ આવાં જ સમાચાર મેળવવા માટે " Gujju Social (ગુજ્જુ સોશ્યિલ) " ને ફોલો કરી દેજો. #👍 ગીતા રબારી : વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા
ગુજરાતી લોકસંગીત માં ગીતાબેન રબારી એ વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયામાં સ્થાન મેળવ્યું. વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયાના પ્રતિનિધિ અને મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિ વચ્ચે સર્ટિફિકેટ અને મેડલ એનાયત કરાયો. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ગીતાબેન રબારી.👍 #👍 ગીતા રબારી : વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા
Shailesh #👍 ગીતા રબારી : વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા