📺 રશ્મિ દેસાઈ
01:01 / 2.2 MB
#📺 રશ્મિ દેસાઈ
#📺 રશ્મિ દેસાઈ
#📺 રશ્મિ દેસાઈ
#📺 રશ્મિ દેસાઈ Tip 101 Always wear pretty pyjamas to bed. You never know who you'll meet in your dreams! 😴💖 . Outfit @moonwalkers_sleepwear Stylist @saachivj Assisted by @nancyshahh @sanzimehta777 . #rashamidesai #supportrashamidesai #voteforrashamidesai #weloverashamidesai #teamrd #biggboss13 #bb13 @colorstv
#📺 રશ્મિ દેસાઈ (Read and try to understand #RashamiDesai) Sometimes the strongest women are the ones who love beyond all faults, cry behind closed doors, and fight battles that nobody knows about.. (VOTE NOW TO SAVE RASHAMI) Link in Bio.. . . #SupportRashami #RashamiDesai #StayStrongRashami #WeLoveRashamiDesai #RD #TeamRD @colorstv @endemolshineind #BB13 #BigBoss13
04:28 / 16.1 MB
#📺 રશ્મિ દેસાઈ Guess what!!! Apart of everyday fights we get to see this playful side too of our crazy housemates.. Ps: Rashami loves dumbcharades and has anyone heard of the movie 'Khilona Bana Khalnayak'? 😂 . Comment down below some of the toughest or B grade movie names you use to win dumb charades! 😂🔥 . Stylist - @royrohit25th Suit - @velvetnightwear . . #RashamiDesai #WeLoveRashamiDesai #VoteForRashami #TeamRD #SupportRashamiDesai #SiddharthShukla #AsimRiaz #Shenaz #ParasChabra #Shefali #AartiSingh #HimanshiKhurana #DevoleenaBhattacharya #Mahira #VishalSingh #KhesariLalYadav #HindustaniBhau #Biggboss13 #BB13
#📺 રશ્મિ દેસાઈ #📺 રશ્મિ દેસાઈ
#📺 રશ્મિ દેસાઈ
#🎂 HBD: રશ્મિ દેસાઈ #🎂 જન્મદિવસ #😊 શુભકામનાઓ #📺 બિગ બોસ 13 #📺 રશ્મિ દેસાઈ
00:29 / 3.4 MB
Rashmi Aarhan ka rishta #🤗 હેપી હગ ડે #💐 શુભ બુધવાર #📺 બિગ બોસ 13 #📺 રશ્મિ દેસાઈ #📰 12 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:14 / 634 KB
#📺 બિગ બોસ 13 #📺 રશ્મિ દેસાઈ #📺 સિદ્ધાર્થ શુક્લા