💧 સ્વચ્છ સાબરમતી અભિયાન
00:25 / 1.8 MB
#💧 સ્વચ્છ સાબરમતી અભિયાન 5 जून से 9 जून तक साबरमती स्वच्छता अभियान चलेगा भारत सरकार और गुजरात सरकार के द्वारा यह महत्वपूर्ण निश्चय किया है इसकी वजह से अहमदाबाद के सभी लोगों को एक योगदान करने का मौका मिलेगा स्वच्छ भारत अभियान में तो आप सब इस योगदान करें और स्वच्छ भारत बनाएं #📰 08 જૂનનાં સમાચાર #🇮🇳 મારુ ભારત #🏕️ અમારું કાઠિયાવાડ #📚 મારા વિચારો
રાજ્યમાં હરિયાળુ ગ્રીનકવર વધારવા રાજ્ય સકરાર સંકલ્પબદ્ધ. 70 મો રાજ્યકક્ષાનો વન મહોત્સવ અમદાવાદમાં યોજાશે. વધુ વૃક્ષો નું વાવેતર કરવાનું આયોજન અને 10 કરોડ રોપાનું વિતરણ કરવામાં આવશે. #💧 સ્વચ્છ સાબરમતી અભિયાન
00:30 / 1.7 MB
સ્વચ્છ સાબરમતી અભિયાન હેતુ થયું જોરદાર કામ 👌👌👌 #💧 સ્વચ્છ સાબરમતી અભિયાન
02:43 / 7.2 MB
swach sabarmati ABHIYAAN #💧 સ્વચ્છ સાબરમતી અભિયાન
02:43 / 7.2 MB
#💧 સ્વચ્છ સાબરમતી અભિયાન
00:02 / 2.8 MB
#💧 સ્વચ્છ સાબરમતી અભિયાન #📰 05 જૂનનાં સમાચાર #🤳 શેરચેટ કૅમેરા વિડિઓ #📅 શેરચેટ કૅલેન્ડર #🌍 વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ
00:30 / 1.4 MB
ચલો સાથે મળી ને .. #💧 સ્વચ્છ સાબરમતી અભિયાન ..માં. સહભાગી બનીએ.....
00:30 / 1.4 MB
#💧 સ્વચ્છ સાબરમતી અભિયાન ..મિત્રો ચાલો. બધા સાથે મળી ને. આપણી માતા સામાન સાબરમતી નદીના ની નીર ને આગળ વધવા માટે સાથે રહીએ..... #📰 05 જૂનનાં સમાચાર
00:27 / 5.4 MB
#💧 સ્વચ્છ સાબરમતી અભિયાન
00:16 / 458 KB
આવો, 05 જૂન, 2019 થી 09 જૂન, 2019 સુધી ચાલનારા સ્વચ્છ સાબરમતી મહાઅભિયાનમાં આપણે સૌ જોડાઇએ, જનભાગીદારીથી સાબરમતીના શુદ્ધિકરણમાં પોતાનું યોગદાન આપીએ. #SwachhSabarmati