📰 30 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 30 માર્ચનાં સમાચાર #🏠 ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો #✊ મારી પ્રતિજ્ઞા - કોરોના માટે #🙏 ધાર્મિક સિરિયલ #🎬 ફેવરિટ TV સીરીયલ એક્ટર
#📰 30 માર્ચનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #🇮🇳 રાષ્ટ્રિય સમાચાર #📰 ખબરો ટૂંકમાં
#📰 30 માર્ચનાં સમાચાર #👨‍⚕️ કોરોના વાયરસથી બચવાના ઉપાયો
#📰 30 માર્ચનાં સમાચાર #🎬 ફિલ્મજગતમાં કોરોનાની અસર #😷 કોરોના વાઇરસ Update
#📰 30 માર્ચનાં સમાચાર #🏠 ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો
ગુજરાતમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા વધીને 62 થઈ જતા સરકાર ચિંતિત થઈ છે. https://youtu.be/Es2tpI5CBwc #📰 30 માર્ચનાં સમાચાર
#6️⃣ છઠ્ઠો દિવસ : માઁ કાત્યાયની #📰 30 માર્ચનાં સમાચાર #🙏 જય આદ્યશક્તિ #🙏 જય મહાકાળી માઁ #👣 જય મેલડી માઁ
#6️⃣ છઠ્ઠો દિવસ : માઁ કાત્યાયની #📰 30 માર્ચનાં સમાચાર #6️⃣ છઠ્ઠો દિવસ : માઁ કાત્યાયની #🙏 ચૈત્રી નવરાત્રી