🆕 શેરચેટ Chatrooms

🆕 શેરચેટ Chatrooms

1.2K ફોલોઇંગ
471 પોસ્ટ
372.1K એ જોયું
શેરચેટના નવાં ફીચર ચેટરૂમમાં અમે લઈને આવ્યા છીએ આપની સાથે વાતો કરવા "મળીશુ આવતા જન્મારે" ગીતના કલાકારો, જે આપ સૌને કરાવશે તેમના ગીતોની મોજ તો આવી જજો તેમની સાથે વાતો કરવા અને સંગીત ની મોજ માણવા તારીખ 19 મેના રોજ મંગળવારે સાંજે 6:30 વાગ્યે આપણા શેરચેટ ના ચેટરૂમમાં..  @Ritika Jilka @Chauhansanjaysinh @UDB Gujarati #🆕 શેરચેટ Chatrooms
શેરચેટના નવાં ફીચર ચેટરૂમમાં અમે લઈને આવ્યા છીએ  શેરચેટ પરની સમસ્યા અને તમારા પ્રશ્નોના નિવારણ માટે ShareChat Gujarati, ShareChat Pramukh અને ShareChat Sakhi સાથે સીધી વાતચીત તમારા પ્રશ્નોના જવાબો તો આવી જજો તેમની સાથે વાતો કરવા તારીખ 23 એપ્રિલના રોજ ગુરુવારે સાંજે 6 વાગ્યે જલ્દી જ આપણા શેરચેટ ના ચેટરૂમમાં... #🆕 શેરચેટ Chatrooms
શેરચેટના નવાં ફીચર ચેટરૂમમાં અમે લઈને આવ્યા છીએ  શેરચેટ પરની સમસ્યા અને તમારા પ્રશ્નોના નિવારણ માટે ShareChat Gujarati, ShareChat Pramukh અને ShareChat Sakhi સાથે સીધી વાતચીત તમારા પ્રશ્નોના જવાબો તો આવી જજો તેમની સાથે વાતો કરવા તારીખ 23 એપ્રિલના રોજ ગુરુવારે સાંજે 6 વાગ્યે જલ્દી જ આપણા શેરચેટ ના ચેટરૂમમાં... #🆕 શેરચેટ Chatrooms
શેરચેટના નવાં ફીચર ચેટરૂમમાં અમે લઈને આવ્યા છીએ  શેરચેટ પરની સમસ્યા અને તમારા પ્રશ્નોના નિવારણ માટે ShareChat Gujarati, ShareChat Pramukh અને ShareChat Sakhi સાથે સીધી વાતચીત તમારા પ્રશ્નોના જવાબો તો આવી જજો તેમની સાથે વાતો કરવા તારીખ 20 એપ્રિલના રોજ સોમવારે સાંજે 8 વાગ્યે જલ્દી જ આપણા શેરચેટ ના ચેટરૂમમાં... #🆕 શેરચેટ Chatrooms
શેરચેટના નવાં ફીચર ચેટરૂમમાં અમે લઈને આવ્યા છીએ  શેરચેટ પરની સમસ્યા અને તમારા પ્રશ્નોના નિવારણ માટે ShareChat Gujarati, ShareChat Pramukh અને ShareChat Sakhi સાથે સીધી વાતચીત તમારા પ્રશ્નોના જવાબો તો આવી જજો તેમની સાથે વાતો કરવા તારીખ 20 એપ્રિલના રોજ સોમવારે સાંજે 8 વાગ્યે જલ્દી જ આપણા શેરચેટ ના ચેટરૂમમાં... #🆕 શેરચેટ Chatrooms
શેરચેટના નવાં ફીચર ચેટરૂમમાં અમે લઈને આવ્યા છીએ  શેરચેટ પરની સમસ્યા અને તમારા પ્રશ્નોના નિવારણ માટે ShareChat Gujarati, ShareChat Pramukh અને ShareChat Sakhi સાથે સીધી વાતચીત તમારા પ્રશ્નોના જવાબો તો આવી જજો તેમની સાથે વાતો કરવા તારીખ 20 એપ્રિલના રોજ સોમવારે સાંજે 8 વાગ્યે જલ્દી જ આપણા શેરચેટ ના ચેટરૂમમાં... #🆕 શેરચેટ Chatrooms
શેરચેટના નવાં ફીચર ચેટરૂમમાં અમે લઈને આવ્યા છીએ  શેરચેટ પરની સમસ્યા અને તમારા પ્રશ્નોના નિવારણ માટે ShareChat Gujarati, ShareChat Pramukh અને ShareChat Sakhi સાથે સીધી વાતચીત તમારા પ્રશ્નોના જવાબો તો આવી જજો તેમની સાથે વાતો કરવા તારીખ 20 એપ્રિલના રોજ સોમવારે સાંજે 8 વાગ્યે જલ્દી જ આપણા શેરચેટ ના ચેટરૂમમાં... #🆕 શેરચેટ Chatrooms
શેરચેટના નવાં ફીચર ચેટરૂમમાં અમે લઈને આવ્યા છીએ આપની સાથે વાતો કરવા ગુજરાતી ફિલ્મોના કલાકાર આકાશ ઝાલાને જે આપ સૌની સાથે શેર કરશે ફિલ્મોની વાતો અને સાથે આપશે તમારા પ્રશ્નોના જવાબો તો આવી જજો તેમની સાથે વાતો કરવા તારીખ 20 એપ્રિલના રોજ સોમવારે સાંજે 6 વાગ્યે જલ્દી જ આપણા શેરચેટ ના ચેટરૂમમાં... #🆕 શેરચેટ Chatrooms
શેરચેટના નવાં ફીચર ચેટરૂમમાં અમે લઈને આવ્યા છીએ આપની સાથે વાતો કરવા ગુજરાતી ફિલ્મોના કલાકાર આકાશ ઝાલાને જે આપ સૌની સાથે શેર કરશે ફિલ્મોની વાતો અને સાથે આપશે તમારા પ્રશ્નોના જવાબો તો આવી જજો તેમની સાથે વાતો કરવા તારીખ 20 એપ્રિલના રોજ સોમવારે સાંજે 6 વાગ્યે જલ્દી જ આપણા શેરચેટ ના ચેટરૂમમાં... #🆕 શેરચેટ Chatrooms
00:26 / 5.5 MB
હેલો મિત્રો, મારું નામ આકાશ ઝાલા છે. તમે લોકોએ મને ગુજરાતી ફિલ્મોમાં કામ અભિનય કરતા જોયો હશે પરંતુ હવે હું શેરચેટ પર તમારા બધા સાથે વાત કરવા માટે આવી રહ્યો છું. સોમવારે સાંજે 6 વાગ્યે શેરચેટ ચેટરૂમ માં આવી રહ્યો છું. તૈયાર રહેજો તમે બધા.. #🆕 શેરચેટ Chatrooms
00:36 / 10.3 MB
શેરચેટ આપ સૌ માટે લાવ્યું છે ખાસ "ચેટરૂમ (CHATROOM)" સુવિધા જેની મદદથી તમે કોઈ પણ જગ્યાએથી કોઈ પણ સાથે ગ્રુપમાં ચેટ અને સાથે ઓડિયો ચેટ કરી શકો છો, તો વધુ જાણકારી માટે આ વિડિઓ જુઓ અને અત્યારે જ તમારી શેરચેટ એપને અપડેટ કરો અને ચેટરૂમ ની મિત્રો સાથે મજા માણો 😍🎉🎉 #🆕 શેરચેટ Chatrooms
00:36 / 10.3 MB
શેરચેટ આપ સૌ માટે લાવ્યું છે ખાસ "ચેટરૂમ (CHATROOM)" સુવિધા જેની મદદથી તમે કોઈ પણ જગ્યાએથી કોઈ પણ સાથે ગ્રુપમાં ચેટ અને સાથે ઓડિયો ચેટ કરી શકો છો, તો વધુ જાણકારી માટે આ વિડિઓ જુઓ અને અત્યારે જ તમારી શેરચેટ એપને અપડેટ કરો અને ચેટરૂમ ની મિત્રો સાથે મજા માણો 😍🎉🎉 #🆕 શેરચેટ Chatrooms