🙏 લલિતા પવાર જન્મજ્યંતિ
80 માં દશકના ફેમસ અભિનેત્રી લલિતા પવાર જીને તેમની જન્મજ્યંતિ પર પુરા શેરચેટ પરિવાર તરફથી ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ #🙏 લલિતા પવાર જન્મજ્યંતિ
#💐 લલિતા પવાર પુણ્યતિથિ
00:18 / 745.7 KB
#💐 લલિતા પવાર પુણ્યતિથિ
00:18 / 811.1 KB
#💐 લલિતા પવાર પુણ્યતિથિ
00:14 / 850.6 KB
#💐 લલિતા પવાર પુણ્યતિથિ
#💐 લલિતા પવાર પુણ્યતિથિ
00:13 / 420.3 KB
#💐 લલિતા પવાર પુણ્યતિથિ
#💐 લલિતા પવાર પુણ્યતિથિ
00:06 / 181 KB
#💐 લલિતા પવાર પુણ્યતિથિ
00:24 / 840.6 KB
#💐 લલિતા પવાર પુણ્યતિથિ
00:30 / 1.3 MB
#💐 લલિતા પવાર પુણ્યતિથિ #🙏 શ્રદ્ધાંજલિ #🎤 મારા અવાજમાં વિડિઓ લલિતા પવાર ની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે કોટી કોટી વંદન કરું છું