👡 ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਟ
#

👡 ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਟ

338 ਨੇ ਵੇਖਿਆ
10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
#

👡 ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਟ

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਅੌਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ । ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ । ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਮਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ । ਫਿਰ ਮਹਿਬੂਬ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰ--ਸੁਆਰਥਤਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ । ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰ--ਸੁਆਰਥ ਹੋਣਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਤਿਆਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੋਹਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ । ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਲੱਭਣ ਲਗਦੇ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪ ਕਿਸੇ ਅੌਖ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ , ਮਹਿਬੂਬ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ । ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਚਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰਾਨ ਜਿੰਦਗੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ । ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਦੁਲਾਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ । ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ । ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ । ਹਰ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਸਕੋਗੇ । ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ । । ਫਤਿਹ । (ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ) copy
911 ਨੇ ਵੇਖਿਆ
10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
#

👡 ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਟ

444 ਨੇ ਵੇਖਿਆ
11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ
ਬਾਕੀ ਐਪਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
Facebook
WhatsApp
ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਰੱਦ ਕਰੋ
Embed
ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ...
Embed Post