💑 സ്നേഹം

💑 സ്നേഹം

45.3K
137.2K പോസ്റ്റുകള്‍
189.5M കണ്ടവര്‍
💑 സ്നേഹം
#💑 സ്നേഹം #😍സന്തോഷം
#💑 സ്നേഹം #🌞 ഗുഡ് മോണിംഗ് #💌 പ്രണയം #👩 കൂട്ടുകാര്‍
#💑 സ്നേഹം #❤️ബ്രദർ സിസ്റ്റർ #🤝 സുഹൃദ്ബന്ധം
miss you baby😭😭😭 #💑 സ്നേഹം
ഞാൻ പറയുന്ന കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പോലും ഒരു മടിയും കൂടാതെ കേട്ടിരുന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷം തിരികെ നല്കിയതുകൊണ്ടാണ് നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് ഇന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നായി നീ മാറിയെങ്കിൽ നിന്റെ മനസിലെ നന്മ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്.... you are my special one... miss u lot ❤️❤️ #💑 സ്നേഹം #🎻 കുട്ടിക്കവിതകൾ
#💑 സ്നേഹം #👜 ഫാഷന്‍ #❤️ പ്രണയം സ്റ്റാറ്റസുകൾ #❤️ I Love You #💌 പ്രണയം