🎬 દીક્ષા જોષી
#🎬 દીક્ષા જોષી
#🎬 દીક્ષા જોષી
#🎬 દીક્ષા જોષી
00:10 / 1.3 MB
#🎂 HBD: દીક્ષા જોષી
00:22 / 1.4 MB
#🎂 HBD: દીક્ષા જોષી @bharat bhatt @કનુભાઈ,મહીજિભાઈ,પઢિયાર છે @nikhil solanki @ ShareChat Champion @Share chat Gujarati
00:36 / 2.2 MB
#🎂 HBD: દીક્ષા જોષી દીક્ષા જોશી એક ભારતીય અભિનેત્રી છે જે મુખ્યત્વે ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં કામ કરે છે. તે અમિત બારોટની શુભ આરંભ (2017) થી લોકપ્રિય થઈ. તેની અન્ય ફિલ્મમાં કરસનદાસ પે એન્ડ યુઝ અને કલરબાજ અને ધૂંકી શામેલ છે.
00:20 / 1.4 MB
#🎂 HBD: દીક્ષા જોષી #🎤 મારા અવાજમાં વિડિઓ #🎂 જન્મદિવસ #😊 શુભકામનાઓ ખૂબ શુભકામના