🔞 નોનવેજ જોક્સ

🔞 નોનવેજ જોક્સ

#

🔞 નોનવેજ જોક્સ

એક છોકરો રાંડ બજાર મા ગયો અને ભાવ પુછ્યો . રાંડ: આગળ ના ૧૦૦૦ અને પાછળ કરવા ના ૫૦૦... . છોકરો : આગળ કે પાછળ મજા તો એટલી જ આવશે.... એટલે પાછળ જ કરવું છે...... . પછી બેય ચોદવા માંડ્યા.... ચોદતા ચોદતા રાંડ પાદી ગઈ... . છોકરો : આ શું કર્યું ? . રાંડ : આટલું જોર થી ચોદિશ તો વાદળ તો ગરજશે જ ને.... . છોકરો ચોદતા ચોદતા તેની ગાંડ માં મુતરી ગયો... . રાંડ : આ શું કર્યું તે ? . છોકરો : વાદળ ગરજે તો વરસાદ તો થાય જ ને..... . રાંડ ચોદતા ચોદતા હંગી ગય.... . છોકરો : આ શું કર્યું તે ? . રાંડ : વરસાદ થાય તો ગારો થાય જ ને..... . છોકરો ગાંડ માથી લૉડો કાઢી ને પીકી મા ચોદવા માંડ્યો... . રાંડ : આપડે પાછળ કરવા ની વાત થય છે..... . છોકરો : ગારો થાય તો પગ તો લપસેજ ને ચોદીની...... 😂😂😂😂🤣🤣🤣😘😘
8.2k views
13 hours ago
#

🔞 નોનવેજ જોક્સ

સન્ની લિયોન અકબર ના દરબાર મા આવી.... . અને બધા દરબારીઓ સામે શરત મૂકી કે.... જે મને બરોબર ની ચોદીને રાડું નાખવી દેશે...તેને હું રોજ ચોદવા આપીશ.... અને જો એવું નો કરી શકો તો રોજ હુ તમારા સિંહાસન પર હંગી જઈશ.... બધા દરબારી માની ગયા.... . . તે બધા ચોદી ચોદી ને થાકી ગયા પણ સન્ની લિયોન ને ઉહહહ પણ નો કર્યું.... છેલ્લે અકબરે બિરબલને બોલાવ્યો અને કીધું આવું બધું થયું છે હવે શું કરવું ? તું કંઇક કર બીરબલ..... . . . . બીરબલ બીજી સવારે AK-47 લઈને ઉભો રહી ગયો... . અને સન્ની લિયોન ને કીધું.... "આપડે હંગવાની વાત થય છે જો મુતર ની ધાર થય એટલે ઉડાડી નાખીશ" 😂😂😂😂🤣🤣🤣😘😘
24.8k views
3 days ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post