💐 સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન પુણ્યતિથિ

💐 સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન પુણ્યતિથિ

ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન જીની પુણ્યતિથિ પર તેમને પુરા શેરચેટ પરિવાર તરફથી શત શત નમન #💐 સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન પુણ્યતિથિ
bonne journée #💐 સર્વપલ્લી રાધાક્રિષ્નન પુણ્યતિથિ
#💐 સર્વપલ્લી રાધાક્રિષ્નન પુણ્યતિથિ
#💐 સર્વપલ્લી રાધાક્રિષ્નન પુણ્યતિથિ
समस्त विश्व को एक शिक्षालय मानने वाले महान दार्शनिक व शिक्षाविद, भारतीय संस्कृति के संवाहक व सदाशयता, दृढ़ता और विनोदी स्वभाव के लिए विख्यात पूर्व राष्ट्रपति “भारत रत्न” डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। #RadhaKrishn @BJP Gujarat #💐 સર્વપલ્લી રાધાક્રિષ્નન પુણ્યતિથિ
#💐 સર્વપલ્લી રાધાક્રિષ્નન પુણ્યતિથિ
#💐 સર્વપલ્લી રાધાક્રિષ્નન પુણ્યતિથિ
#💐 સર્વપલ્લી રાધાક્રિષ્નન પુણ્યતિથિ
solanki solanki ki ni rite #💐 સર્વપલ્લી રાધાક્રિષ્નન પુણ્યતિથિ
dukhi #💐 સર્વપલ્લી રાધાક્રિષ્નન પુણ્યતિથિ