👨‍💻 સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ

👨‍💻 સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ

00:24 / 1.2 MB
#👨‍💻 સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ
ટેકનોલોજી ના યુગમાં ઈન્ટરનેટનો ખુબ ઉપયોગ વધ્યો છે તો ચાલો આજે ઈન્ટરનેટના ઉપયોગમાં કઈ રીતે સુરક્ષિત રહેવું તેનાં વિશે જાગૃકતા ફેલાવો #👨‍💻 સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ
ઈન્ટરનેટ ખુબ શક્તિશાળી છે. તેના અઢળક સકારાત્મક ઉપયોગ છે. પણ દર શક્તિની જેમ આનો પણ દુરુપયોગ થઇ શકે છે. ઈન્ટરનેટ પર ફેલતી ખોટી ખબરો, અફવા, અવિશ્વસનીય સ્કીમો થી બચીને રહેવું ખુબજ જરૂરી છે. આજથી ચાલો ઈન્ટરનેટ પરની માહિતીથી સાવચેત રહીએ અને સમજી વિચારીને લાલચનો શિકાર બનવાથી બચીએ. #👨‍💻 સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ 💻
#👨‍💻 સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ 💻
#👨‍💻 સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ 💻
safe internet day #👨‍💻 સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ 💻
#👨‍💻 સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ 💻
safer internet day શેરચેટ નવા ટ્રેન્ડ્સ - ShareChat Gujarati: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes
👨‍💻 સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ 💻 - ઈન્ટરનેટ ખુબ શક્તિશાળી છે. તેના અઢળક સકારાત્મક ઉપયોગ છે. પણ દર શક્તિની જેમ આનો પણ દુરુપયોગ થઇ શકે છે. ઈન્ટરનેટ પર ફેલતી ખોટી ખબરો, અફવા, અવિશ્વસનીય સ્કીમો થી બચીને રહેવું ખુબજ જરૂરી છે. આજથી ચાલો ઈન્ટરનેટ પરની માહિતીથી સાવચેત રહીએ અને સમજી વિચારીને લાલચનો શિકાર બનવાથી બચીએ.
ઈન્ટરનેટ ખુબ શક્તિશાળી છે. તેના અઢળક સકારાત્મક ઉપયોગ છે. પણ દર શક્તિની જેમ આનો પણ દુરુપયોગ થઇ શકે છે. ઈન્ટરનેટ પર ફેલતી ખોટી ખબરો, અફવા, અવિશ્વસનીય સ્કીમો થી બચીને રહેવું ખુબજ જરૂરી છે. આજથી ચાલો ઈન્ટરનેટ પરની માહિતીથી સાવચેત રહીએ અને સમજી વિચારીને લાલચનો શિકાર બનવાથી બચીએ. #👨‍💻 સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ 💻
દરરોજ ની નવી પોસ્ટ મેળવવા માટે " Gujju Social (ગુજ્જુ સોશ્યિલ) " ને ફોલો કરી દેજો. #👨‍💻 સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ 💻
#👨‍💻 સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ 💻