✍ ગજલ શાયરી

✍ ગજલ શાયરી

565
639 પોસ્ટ
246.2K એ જોયું
✍ ગજલ શાયરી
#✍ ગજલ શાયરી
#✍ ગજલ શાયરી
💥💥🌸🌸yade gulzar ki 🎈🎈🌹🌹🌹 #✍ ગજલ શાયરી #✍ શાયરી ની દુનિયા
#✍ ગજલ શાયરી #📝 ગુજ્જુ શાયરી
#✍ ગજલ શાયરી #😈 એટિટ્યૂડ શાયરી #😍 શેરચેટ સ્પેશ્યલ
#✍ ગજલ શાયરી #📜 શાયરી #😈 એટિટ્યુડ સ્ટેટ્સ #💘 પ્રેમ 💘
#✍ ગજલ શાયરી #💓 લવ સ્ટેટ્સ #🎞 યે રિશ્તા ક્યા કેહલાતા હૈ #💔 દર્દ શાયરી 💔
#✍ ગજલ શાયરી #💓 લવ સ્ટેટ્સ #💘 પ્રેમ 💘