🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ
#🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ #🤗 મોટેરા સ્ટેડિયમમાં કાર્યક્રમ : LIVE #🙋‍♂️ ટ્રમ્પનું ભારતમાં આગમન #📰 24 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:06 / 691.9 KB
#🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ #📰 24 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત #🙋‍♂️ ટ્રમ્પનું ભારતમાં આગમન #🤗 મોટેરા સ્ટેડિયમમાં કાર્યક્રમ : LIVE
નમસ્તે ટ્ર્મ્પ કાર્યક્રમની તમામ અપડેટ મેળવો LIVE #🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ
06:57 / 41.5 MB
નમસ્તે ટ્ર્મ્પ: ગુજરાતની લોકપ્રિય ગાયિકા કિંજલ દવેનું પરફોર્મન્સ #TV9News #NamasteTrump #TrumpAhmedabadVisit #TrumpIndiaVisit #TrumpInIndia #NamasteTrumpOnTv9 #🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ
02:13 / 9.4 MB
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા #TV9News #NamasteTrump #TrumpAhmedabadVisit #TrumpIndiaVisit #TrumpInIndia #NamasteTrumpOnTv9 #🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ
00:29 / 2.2 MB
#🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ
02:34 / 17.5 MB
ટ્રમ્પના સ્વાગતને લઈને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનારા બાળકોમાં અનેરો ઉત્સાહ #🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ
02:06 / 11.9 MB
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આગમનની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે ત્યારે સુરક્ષાને લઈને  ખાસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો #🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ
01:00 / 3.7 MB
વિશ્વનું સૌથી વિશાળ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ મોટેરા સ્ટેડિયમ તૈયાર છે ભારત અને અમેરિકાની મૈત્રીના ઐતિહાસિક પડાવનું સાક્ષી બનવા #NamasteTrump #🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ