📜 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર
મહિસાગર જીલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યકતા મા ખુશીની લહેર *Speed News 18 Group Network* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા માં પત્રકાર તેમજ માર્કેટિંગ મેનેજર નીમવાના હોવાથી ઈચ્છુક યુવક યુવતી સંપર્ક કરે *તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ ચેનલ ને લાઈક કરો સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો અને તમામ ખબરથી અપડેટ રહો* ખાસ નોંધ :- તમામ દર્શક મિત્રો આપ અપના whatsapp ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર એડ કરો અને ગ્રુપના તમામ સભ્યોને સમાચારથી અપડેટ રાખો આભાર...🙏🏻 ➡ MO.7567537036 E-mail address speednews53@gmail.com #📑 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર
અબડાસા તાલુકામાં વરસાદ ન પડતા ખેડૂતોને બહુ મુશ્કેલી સહન કરવી પડે છે આજે ગામની મુલાકાત લેતા ખેડૂતો *Speed News 18 Group Network* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા માં પત્રકાર તેમજ માર્કેટિંગ મેનેજર નીમવાના હોવાથી ઈચ્છુક યુવક યુવતી સંપર્ક કરે *તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ ચેનલ ને લાઈક કરો સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો અને તમામ ખબરથી અપડેટ રહો* ખાસ નોંધ :- તમામ દર્શક મિત્રો આપ અપના whatsapp ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર એડ કરો અને ગ્રુપના તમામ સભ્યોને સમાચારથી અપડેટ રાખો આભાર...🙏🏻 ➡ MO.7567537036 E-mail address speednews53@gmail.com #📑 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર
જુનાગઢ પાણી પ્રશ્ને મહાનગરપાલિકા વોર્ડ નં૨ ના રહેવાસીઓ અે કમિશનર શ્રીને સુત્રોચાર કરી કરેલ વિરોધ *Speed News 18 Group Network* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા માં પત્રકાર તેમજ માર્કેટિંગ મેનેજર નીમવાના હોવાથી ઈચ્છુક યુવક યુવતી સંપર્ક કરે *તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ ચેનલ ને લાઈક કરો સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો અને તમામ ખબરથી અપડેટ રહો* ખાસ નોંધ :- તમામ દર્શક મિત્રો આપ અપના whatsapp ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર એડ કરો અને ગ્રુપના તમામ સભ્યોને સમાચારથી અપડેટ રાખો આભાર...🙏🏻 ➡ MO.7567537036 E-mail address speednews53@gmail.com #📑 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર
જુનાગઢ બી.ડિવિઝન પોલીસે હથીયાર સાથે અેક શખ્સને ઝડપી મેળવેલ સફળતા *Speed News 18 Group Network* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા માં પત્રકાર તેમજ માર્કેટિંગ મેનેજર નીમવાના હોવાથી ઈચ્છુક યુવક યુવતી સંપર્ક કરે *તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ ચેનલ ને લાઈક કરો સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો અને તમામ ખબરથી અપડેટ રહો* ખાસ નોંધ :- તમામ દર્શક મિત્રો આપ અપના whatsapp ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર એડ કરો અને ગ્રુપના તમામ સભ્યોને સમાચારથી અપડેટ રાખો આભાર...🙏🏻 ➡ MO.7567537036 E-mail address speednews53@gmail.com #📑 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર
महिसागर ना जिल्ला ना वरधरी रोड छपैया धाम मंदिरनी बाजु मा आवेल ब्यूटी पार्लर मा आवेल महिला ना पति *Speed News 18 Group Network* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા માં પત્રકાર તેમજ માર્કેટિંગ મેનેજર નીમવાના હોવાથી ઈચ્છુક યુવક યુવતી સંપર્ક કરે *તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ ચેનલ ને લાઈક કરો સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો અને તમામ ખબરથી અપડેટ રહો* ખાસ નોંધ :- તમામ દર્શક મિત્રો આપ અપના whatsapp ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર એડ કરો અને ગ્રુપના તમામ સભ્યોને સમાચારથી અપડેટ રાખો આભાર...🙏🏻 ➡ MO.7567537036 E-mail address speednews53@gmail.com #📑 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર
મોરબી નગરપાલિકાના વોર્ડ નં-૧૩ માં આવેલાં મંગલ ભુવન ચોક પાસે ગટરનાં ગંદા પાણી ફરી વળતા સ્થાનિકોમા રોષ *Speed News 18 Group Network* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા માં પત્રકાર તેમજ માર્કેટિંગ મેનેજર નીમવાના હોવાથી ઈચ્છુક યુવક યુવતી સંપર્ક કરે *તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ ચેનલ ને લાઈક કરો સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો અને તમામ ખબરથી અપડેટ રહો* ખાસ નોંધ :- તમામ દર્શક મિત્રો આપ અપના whatsapp ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર એડ કરો અને ગ્રુપના તમામ સભ્યોને સમાચારથી અપડેટ રાખો આભાર...🙏🏻 ➡ MO.7567537036 E-mail address speednews53@gmail.com #📑 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર
બ્રેકીંગ અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા તાલુકા ના ખડસલી ગામ ની ઘટના ખડસલી ગામ માં લાગ્યા ધારા *Speed News 18 Group Network* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા માં પત્રકાર તેમજ માર્કેટિંગ મેનેજર નીમવાના હોવાથી ઈચ્છુક યુવક યુવતી સંપર્ક કરે *તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ ચેનલ ને લાઈક કરો સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો અને તમામ ખબરથી અપડેટ રહો* ખાસ નોંધ :- તમામ દર્શક મિત્રો આપ અપના whatsapp ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર એડ કરો અને ગ્રુપના તમામ સભ્યોને સમાચારથી અપડેટ રાખો આભાર...🙏🏻 ➡ MO.7567537036 E-mail address speednews53@gmail.com #📑 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર
ઉપલેટાના ભાયાવાદરમાં કોંગ્રેસનો વિજયી... *Speed News 18 Group Network* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા માં પત્રકાર તેમજ માર્કેટિંગ મેનેજર નીમવાના હોવાથી ઈચ્છુક યુવક યુવતી સંપર્ક કરે *તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ ચેનલ ને લાઈક કરો સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો અને તમામ ખબરથી અપડેટ રહો* ખાસ નોંધ :- તમામ દર્શક મિત્રો આપ અપના whatsapp ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર એડ કરો અને ગ્રુપના તમામ સભ્યોને સમાચારથી અપડેટ રાખો આભાર...🙏🏻 ➡ MO.7567537036 E-mail address speednews53@gmail.com #📑 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર
અબડાસા તાલુકામાં વરસાદ ન પડતા ખેડૂતોને બહુ મુશ્કેલી સહન કરવી પડે છે આજે ગામની મુલાકાત લેતા ખેડૂતો *Speed News 18 Group Network* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા માં પત્રકાર તેમજ માર્કેટિંગ મેનેજર નીમવાના હોવાથી ઈચ્છુક યુવક યુવતી સંપર્ક કરે *તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ ચેનલ ને લાઈક કરો સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો અને તમામ ખબરથી અપડેટ રહો* ખાસ નોંધ :- તમામ દર્શક મિત્રો આપ અપના whatsapp ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર એડ કરો અને ગ્રુપના તમામ સભ્યોને સમાચારથી અપડેટ રાખો આભાર...🙏🏻 ➡ MO.7567537036 E-mail address speednews53@gmail.com #📑 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર
દરરોજ આવાં જ સમાચાર મેળવવા માટે " Gujju Social (ગુજ્જુ સોશ્યિલ) " ને ફોલો કરી દેજો. #📑 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર