📜 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર

📜 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર

ઉપલેટામાં ખોડીયાર માતાજીનો પાટોત્સવ યોજાયો. બ્રેકિંગ ન્યુઝ *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* આજ રોજ *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* બીજા મહિનામાં મંગલ પ્રવેશ કરવા જઈ રહી હોય ત્યારે અત્યાર સુધીમાં subscribe છે તેમને તહે દિલથી શુભકામના પાઠવું છું અને આજથી તારીખ 20 સુધી માં જેટલા પણ રિપોર્ટર તરીકે જોઇન્ટ થશે તેવા યુવક-યુવતીઓને માટે એક આકર્ષક યોજના લઈને આવ્યા છીએ અમે તેમજ અત્યાર સુધીમાં *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* સાથે જેટલા પણ મિત્રો સંકળાયા છે તે તમામ મિત્રોને હું ખુબ જ આભારી છું થેન્ક્યુ તમામ મિત્ર subscribe લાઇકર અને ફ્લાવર્સ તમામ મિત્રોનો ખુબ ખુબ આભાર આપે અમારી ચેનલ અને આગળ વધારવા માટે બહુ મોટું યોગદાન આપ્યું છે તે યોગદાન બદલ હું તમારા સર્વ મિત્રો નો બહુ આભાર માનું છું અને આવી જ રીતે *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ને આગળ વધારવા માટે અને ડેઇલી સમાચાર થી અપડેટ રહેવા માટે અમારો ઓફિશ્યલી નંબર ને તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અને તમામ મિત્રોને નિમિત ગ્રુપમાં સમાચાર મળતા રહે તેવી અમારી મહેનત રહેશે whatsapp નંબર અને ઇમેલ આઇડી નીચે મુજબ છે આભાર.... MO.7567537036 E-mail Id speednews53@gmail.com
#

📑 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર

youtube-preview
152 views
4 months ago
બિગ બ્રેકીંગ..મહુવાના પિંગલેશ્વર નજીક સિંહે યુવાનને ફાડી ખાધો બ્રેકિંગ ન્યુઝ *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* આજ રોજ *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* બીજા મહિનામાં મંગલ પ્રવેશ કરવા જઈ રહી હોય ત્યારે અત્યાર સુધીમાં subscribe છે તેમને તહે દિલથી શુભકામના પાઠવું છું અને આજથી તારીખ 20 સુધી માં જેટલા પણ રિપોર્ટર તરીકે જોઇન્ટ થશે તેવા યુવક-યુવતીઓને માટે એક આકર્ષક યોજના લઈને આવ્યા છીએ અમે તેમજ અત્યાર સુધીમાં *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* સાથે જેટલા પણ મિત્રો સંકળાયા છે તે તમામ મિત્રોને હું ખુબ જ આભારી છું થેન્ક્યુ તમામ મિત્ર subscribe લાઇકર અને ફ્લાવર્સ તમામ મિત્રોનો ખુબ ખુબ આભાર આપે અમારી ચેનલ અને આગળ વધારવા માટે બહુ મોટું યોગદાન આપ્યું છે તે યોગદાન બદલ હું તમારા સર્વ મિત્રો નો બહુ આભાર માનું છું અને આવી જ રીતે *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ને આગળ વધારવા માટે અને ડેઇલી સમાચાર થી અપડેટ રહેવા માટે અમારો ઓફિશ્યલી નંબર ને તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અને તમામ મિત્રોને નિમિત ગ્રુપમાં સમાચાર મળતા રહે તેવી અમારી મહેનત રહેશે whatsapp નંબર અને ઇમેલ આઇડી નીચે મુજબ છે આભાર.... MO.7567537036 E-mail Id speednews53@gmail.com
#

📜 13 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર

youtube-preview
137 views
4 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post