📓 વાર્તાઓ

📓 વાર્તાઓ

608
1.2K પોસ્ટ
57.6K એ જોયું
📓 વાર્તાઓ
Ⓜ💲5⃣4⃣Status👑
#📓 વાર્તાઓ
#📓 વાર્તાઓ એક ગરીબ સ્ત્રી એક સંત પાસે ગઈ અને કહ્યું મહાત્મા મને એવો મંત્ર આપો જેનાથી મારા દીકરા રાત્રે ભૂખ થી રડતા હોય તો તેનો રડવા નો અવાજ બંઘ થઈ જાય. સંત એકધારા આકાશ માં જોવા લાગ્યા પછી તેની ઝુંપડી માં ગયા એક પીળા કપડાં ઉપર મંત્ર લખીને આપ્યો અને કહ્યું કે આ કપડાં ને એવી જગ્યા એ રાખજે જ્યાં પરસેવા ની કમાણી રાખતી હોય અને તે સ્ત્રી ખુશ થઈ ને મંત્ર લઈને પોતાને ઘરે જતી રહી. ઈશ્વર કૃપા થી તેના પતિની કમાણી દિવસે દિવસે વધવા લાગી બાળકો ને ખાવાનું મળવા લાગ્યું એટલે રાત પણ શાંતિથી પસાર થવા લાગી. એક દિવસ પૈસા થી ભરેલી થેલી ઘરના આંગણામાં મળી થેલી માં પૈસા ની સાથે એક ચિઠી પણ હતી તેમાં લખ્યું હતું કે કોઈ સારો ઘંઘો કરી લે. આ વાતનો અમલ કરીને તે સ્ત્રી ના પતિ એ એક દુકાન ખોલી દીધી ધીરે ધીરે ઘંઘો સારો ચાલવા લાગ્યો એક દુકાન માંથી ઘણી દુકાન થઈ અને ઘરમાં જાણે પૈસા નો વરસાદ થતો હોય તેમ આવક આવવા લાગી પતિ ની કમાણી ના પૈસા એક દિવસ તિજોરી માં રાખવા જતી વખતે તે સ્ત્રી ની નજર સંતે આપેલા પીળા કપડાં પર પડી તેને થયું કે અમારી ગરીબી તો હવે દૂર થઈ ગઈ છે લાવને જોવું સંતે તેમાં શુ લખ્યું છે. તેને કપડું ખોલ્યું તેમાં લખ્યું હતું. જ્યારે પૈસા ની તકલીફ પુરી થઈ જાય ત્યારે પૈસા તિજોરી માં રાખવા ની જગ્યાએ થોડા પૈસા એવા ઘરમાં આપજે જયાંથી રાત માં ભૂખ થી બાળકો ના રડવા ના અવાજ આવતા હોય.
#📓 વાર્તાઓ
#📓 વાર્તાઓ એક ગરીબ સ્ત્રી એક સંત પાસે ગઈ અને કહ્યું મહાત્મા મને એવો મંત્ર આપો જેનાથી મારા દીકરા રાત્રે ભૂખ થી રડતા હોય તો તેનો રડવા નો અવાજ બંઘ થઈ જાય. સંત એકધારા આકાશ માં જોવા લાગ્યા પછી તેની ઝુંપડી માં ગયા એક પીળા કપડાં ઉપર મંત્ર લખીને આપ્યો અને કહ્યું કે આ કપડાં ને એવી જગ્યા એ રાખજે જ્યાં પરસેવા ની કમાણી રાખતી હોય અને તે સ્ત્રી ખુશ થઈ ને મંત્ર લઈને પોતાને ઘરે જતી રહી. ઈશ્વર કૃપા થી તેના પતિની કમાણી દિવસે દિવસે વધવા લાગી બાળકો ને ખાવાનું મળવા લાગ્યું એટલે રાત પણ શાંતિથી પસાર થવા લાગી. એક દિવસ પૈસા થી ભરેલી થેલી ઘરના આંગણામાં મળી થેલી માં પૈસા ની સાથે એક ચિઠી પણ હતી તેમાં લખ્યું હતું કે કોઈ સારો ઘંઘો કરી લે. આ વાતનો અમલ કરીને તે સ્ત્રી ના પતિ એ એક દુકાન ખોલી દીધી ધીરે ધીરે ઘંઘો સારો ચાલવા લાગ્યો એક દુકાન માંથી ઘણી દુકાન થઈ અને ઘરમાં જાણે પૈસા નો વરસાદ થતો હોય તેમ આવક આવવા લાગી પતિ ની કમાણી ના પૈસા એક દિવસ તિજોરી માં રાખવા જતી વખતે તે સ્ત્રી ની નજર સંતે આપેલા પીળા કપડાં પર પડી તેને થયું કે અમારી ગરીબી તો હવે દૂર થઈ ગઈ છે લાવને જોવું સંતે તેમાં શુ લખ્યું છે. તેને કપડું ખોલ્યું તેમાં લખ્યું હતું. જ્યારે પૈસા ની તકલીફ પુરી થઈ જાય ત્યારે પૈસા તિજોરી માં રાખવા ની જગ્યાએ થોડા પૈસા એવા ઘરમાં આપજે જયાંથી રાત માં ભૂખ થી બાળકો ના રડવા ના અવાજ આવતા હોય.
समय के साथ-साथ राजा कॄष्णदेव राय की माता बहुत वॄद्ध हो गई थीं। एक बार वह बहुत बीमार पड गई। उन्हें लगा कि अब वे शीघ्र ही मर जाएँगी। उन्हें आम से बहुत था, इसलिए जीवन के अन्तिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थीं। सो उन्होंने राजा से ब्राह्म्णों को आमों को दान करने की इच्छा प्रकट की। वह् समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सो कुछ दिनों बाद राजा की माता अपनी अन्तिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मॄत्यु को प्राप्त हो गईं। उनकी मॄत्यु के बाद राजा ने सभी विव्दान ब्राह्म्णों को बुलाया और अपनी माँ की अन्तिम अपूर्ण इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात ब्राह्म्ण बोले,” यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज, अन्तिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती। वे प्रेत योनि में भटकती रहेंगी। महाराज आपको उनकी आत्मा की शान्ति का उपाय करना चाहिये।” तब महाराज ने उनसे अपनी माता की अन्तिम इच्छा की पुर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्म्ण बोले, “उनकी आत्मा की शांति के लिये आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पडेगा।” अतः राजा ने मॉ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्म्णों को भोजन के लिय बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने आम दान में दिए। जब तेनाली राम को यह पता चला, तो वह तुरन्त समझ गया कि ब्राह्म्ण् लोग राजा की सरलता तथा भोलेपन का उठा रहे हैं। सो उसने उन ब्राह्म्णों को पाठ पढाने की एक योजना बनाई। अगले दिन तेनाली राम ने ब्राह्म्णों को निमंत्रण-पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनाली राम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता हैं। क्योंकि वह भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थीं। जब से उसे पता चला है कि उसकी माँ की अन्तिम इच्छा पूरी न होने के कारण प्रेत-योनी में भटक रही होंगी, वह बहुत ही दुःखी है और चाहता है कि जल्दी उसकी मॉ की आत्मा को शान्ति मिले। ब्राह्म्णों ने सोचा कि तेनाली राम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा’ क्योंकि वह शाही विदूषक है। सभी ब्राह्म्ण निश्चित दिन तेनाली राम के घर पहुँच गए। ब्राह्म्णों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात् सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होने देखा कि तेनाली राम लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर तेनाली राम बोला, “मेरी माँ फोडों के दर्द् से परेशान थीं। मॄत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी।” अब उनकी आत्मा की शान्ति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पडेगा, जैसी कि उनकी अन्तिम इच्छा थी।” यह सुनकर ब्राह्म्ण बौखला गए। वे वहॉ से तुरन्त चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनाली राम से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी मॉ की आत्मा को शान्ति मिलेगी?” “नहीं महाशय्, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान में देने से महाराज की मॉ की आत्मा को स्वर्ग में शान्ति मिल सकती है तो मैं अपनी मॉ की अन्तिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता?” यह सुनते ही सभी ब्राह्म्ण समझ गए की तेनाली राम क्या कहना चाहता है। वह बोले, “तेनाली राम, हमें क्षमा करो। हम वे सोने के आम तुम्हें दे देते हैं। बस तुम हमें जाने दो।” तेनाली राम ने सोने के आम लेकर ब्राह्म्णों को जाने दिया, परन्तु एक लालची ब्राह्म्ण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होनें तेनाली राम को बुलाया। वे बोले “तेनाली राम यदि तुम्हे सोने के आम चाहिए थे, तो मुझसे मॉग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने ब्राह्म्णों से सोने के आम ले लिए?” “महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, अपितु मैं तो उनकी लालच की प्रवॄत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी मॉ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी मॉ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते?” राजा तेनाली राम की बातों का अर्थ समझ गए। उन्होंने #📓 વાર્તાઓ #👌 નૈતિક વાર્તાઓ #📋 બાળ વાર્તા #વાર્તા को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। market://details?id=com.tuneonn.hindistories
गृहलक्ष्मी 💐🅱️igShot💐 एक अंकल को दोस्त के बेटे की शादी के रिसेप्शन में जाने का मौका मिला. स्टेज पर खड़ी खुबसूरत नयी जोड़ी को आशीर्वाद देकर नीचे उतर ही रहे थे कि दोस्त ने आवाज देकर वापस स्टेज पर बुलाया और कहा कि "नवदंपति को आशीर्वाद के साथ अच्छी शिक्षा देते जाओ" महानुभाव ने पर्स में से 100 रुपये का नोट निकालकर दुल्हे के हाथ में देते हुए कहा कि "मसलकर नोट को फेंक दे". दुल्हे ने कहा "अंकल, ऐसी सलाह? पैसे को तो हम लक्ष्मी मानते हैं. महानुभाव ने जबाब मे कहा कि "जब कागज की लक्ष्मी का इतना मान सम्मान करते हो तो आज से तुम्हारे साथ खड़ी कंधे से कंधा मिलाकर पुरी जिंदगी दुख सुख में साथ देने के लिए तैयार गृहलक्ष्मी को कितना मान सम्मान देना है वो तुम खुद तय कर लेना". क्योंकी ये मॉं-बाप की सबसे अनमोल मोती हैं.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #📓 વાર્તાઓ
#📓 વાર્તાઓ
ક્યારેક અમે આવીએ ક્યારેક તમે કંઈક મોકલાવો ક્યારેક અમે કંઈક મોકલાવીએ ચાલો ને યાર સ્વાર્થ વગર આપણે મનથી સબંધ નીભાવિએ..... હવે કેટલા વરસ જીવશું? ને કેટલુ સાથે લઈ જશું? ઈર્ષા અહંકાર મુકિને હ્રદય થી એકમેક ને સ્વિકારીએ ક્યારેક તમે આવો ક્યારેક અમે આવીએ ચાલો ને યાર સ્વાર્થ વગર આપણે મન થી સબંધ નીભાવિએ...... તમે આમ કરો તો જ સારા અમે આમ કરીએ તોજ સારા આવા સ્વભાવ ને હવે ગંગા મા પધરાવીએ ક્યારેક તમે આવો ક્યારેક અમે આવીએ ચાલો ને યાર સ્વાર્થ વગર આપણે મનથી સબંધ નીભાવિએ...... નફો નુકસાન હવે જવાદો પહેલા શું થયું? રહેવા દો જીવનના અંતીમ પડવાને સુખદ સુમન થી સજાવીએ ક્યારેક તમે આવો ક્યારેક અમે આવીએ ક્યારેક તમે કંઈ મોકલાવો ક્યારેક અમે કંઈ મોકલાવીએ ચાલો ને આપણા સ્વભાવ ને હવે શાંત સરળ બનાવીએ....... 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #📓 વાર્તાઓ
🙏🏻👌🏻🙏🏻👌🏻🙏🏻👌🏻🙏🏻👌🏻🙏🏻👌🏻🙏🏻 *એક રાજા ના દરબારમાં એક* *અજાણી વ્યક્તિ* *નોકરી માટે આવે છે....* 😎 *રાજા તેની લાયકાત પુછે છે...??* 😴 *જવાબમાં અજાણી વ્યક્તિ કહે છે કે,* 😴 *હું અક્કલથી કોઇ પણ જાતનો* 😇 *ગુચવાયેલો કોયડો ઉકેલી શકું છું...* 🤔 *રાજા એ એમને ધોડાના તબેલા ની* 🐎 *જવાબદારી સોંપી દે છે...* *થોડા દિવસો પછી રાજા* 👑 *તેમના અતિ મોંધા અને પ્રિય* *ધોડા બાબતે અભીપ્રાય પુછયો..* 🤔 *જવાબમાં નોકરે કંહ્યુ કે,* *“ ધોડો અસલી નથી”* 😟 *રાજા એ તપાસ કરાવી તો* *જાણવા મળ્યું કે* *ધોડાની નસલ તો અસલી છે,* 🐎 *પરંતુ તેની માં મરી ગઈ હતી એટલે* 😱 *તે ગાયને ધાવીને મોટો થયો હતો...* 🐄 *રાજા એ નોકરને પુંછયું કે,* *તને આ કેવી રીતે ખબર પડી ?* 🤔 *નોકરે જવાબ આપ્યો કે,* *નામદાર ધોડાઓ મોઢામાં ધાસ લઈને* 🌾 *મોઢુ ઉંચુ કરીને ખાતા હોય છે* *જયારે આ ધોડો ગાયની માફક નીચે નમીને* 🙇🏻‍♂ *મોઢુ નીચે રાખીને ધાસ ખાતો હતો.* 🌾 *રાજા એ ખુશ થઈને નોકરના ધરે* 🏫 *અનાજ,ધી,અને* 🍯 *પક્ષીઓનું માંસ મોકલી આપ્યું,* 🍗🍖 *તે નોકરને બઢતી આપી ને* 👸🏻 *તેને રાણી નાં મહેલમા નોકરી આપી,* *અને* *પછી રાજા એ તેની રાણી બાબતે* *સવાલ કર્યો તો* 🤔 *જવાબમાં નોકરે કંહ્યુ કે* 😴 *રાણી ની રહેણીકરણી તો મલિકા જેવી છે* *પણ તે રાજકુમારી નથી....* 👸🏻 *રાજા આશ્ચર્ય ચકીત થઈ ગયો...* 😱 *તરત જ તેણે તેની સાસુને બોલાવી...* 🤥 *સાસુએ ખુલાસો કર્યો કે,* *મારી દિકરી જન્મી કે,* *તરત જ તમારી સાથે* *તેની સગાઇ કરી નાખવામાં આવી હતી..* 💑 *પરંતુ છ મહિનામાં જ મારી દિકરી મરી ગઈ...* 😰 *એટલે બીજી કોઇ છોકરીને* *અમે ગોદ લીધી,* 🤫 *જે આજે તમારી રાણી છે...* 👸🏻 *રાજા એ નોકરને પુંછયુ કે* *તને આ કઈ રીતે ખબર પડી ?* 🤔 *નોકરે જવાબ આપ્યો કે* 😴 *ખાનદાની લોકોનાં અન્ય લોકો સાથેનો વ્યવહાર* *ખુબજ સાલસ અને નમ્ર હોય છે* 🤗🤨 *જે આપની રાણી માં નથી...* 🤷🏻‍♂ *રાજા એ ખુશ થઈને ફરીથી* *નોકરને ધરે અનાજ, ધેટા,બકરા આપીને* 🐐🐑 *પોતાના દરબારમાં સ્થાન આપ્યું...* 😇 *થોડા વખત પછી રાજા એ* 👑 *નોકરને બોલાવ્યો અને તેમણે* *પોતાનાં વિષે જાણવાની ઇચ્છા પ્રગટ કરી* 🤨 *જવાબમાં નોકરે કંહ્યુ કે* *“અભય વચન આપો,* 👏🏻 *તો તમારી અસલીયત બાબત કહુ''* 🤥 *રાજા એ આપ્યું..,* 😴 *એટલે નોકરે કંહ્યુ કે,* *“ના તો આપ રાજા છો કે,* *ના તો તમારો વ્યવહાર રાજા જેવો છે”* 🤴🏻 *રાજા ગુસ્સાથી લાલપીળો થઈ ગયો પણ* 😡 *જાન માફીનું વચન આપ્યું હતું* *એટલે સમસમીને ચુપ રહ્યો* 😕 *અને* *રાજા એ પોતાના પિતા પાસે જઈને પુછયું કે,* *હું ખરેખર કોનો દીકરો છું...??* 🤔 *જવાબમાં તેના પિતા એ કંહ્યુ કે* 😴 *હા સાચી વાત છે.* ✔ *મારે કોઇ ઓલાદ ન હતી* *તેથી મેં તને* *એક કસાઈ પાસેથી ગોદ લીધો હતો...* 🗡⚔ *રાજા અચરજ પામી ગયો* 😱 *અને* *નોકરને પુછયું કે,* 🤔 *તને કેવી રીતે ખબર પડી ...?* 🤔 *જવાબમાં નોકરે કંહ્યુ કે,* *બાદશાહ જયારે કોઇને ઇનામ આપે* *તો તે હીરા ,* 💎 *મોતી અને ઝવેરાતના રૂપમાં* *આપે છે”...,* *પરંતુ તમે તો મને કાયમ* *અનાજ,માંસ, ધેટા, બકરા* 🐑🐐 *વિ.ઇનામમાં આપ્યા* *જે વહેવાર કોઇ કસાઈ ની* *ઓલાદ જેવો હતો...* 🧟‍♂ *_બોધ-_* 😇 *માણસની અસલીયત* *તેના લોહી નો પ્રકાર,* *સંસ્કાર,* *વ્યવહાર અને* *નિયત ઉપર નિર્ભર કરે છે...* 🤷🏻‍♂ *હેસિયત બદલાઇ જાય છે,* *પણ ઔકાત તો તેની તે જ રહે છે...‼* *વિજ્ઞાન માં D.N.A. ની શોધ* *અમથી જ નથી થઈ..,* *પૈસો આવે એટલે* *મન ની અમીરાત પણ આવે* *તેવું હોતું નથી.....‼ 👣👣🙏🏼* *તેના માટે સંસ્કારી ખાનદાન નાં* *D. N. A. જરુરી હોય છે...!!!!* ranjit 👌🏻🙏🏻👌🏻🙏🏻👌🏻🙏🏻👌🏻🙏🏻🙏🏻👌🏻🙏🏻 #📓 વાર્તાઓ