📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર
📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર - છૂટવું અને બંધાવું હાથને @ man _ no _ vichar શોભે , સાહેબ સાથ અને સંબંધને નહીં . - ShareChat
#📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર
📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર - • મન મોજીલો • અલબેલો • ગુજરાતી ' બનો તો એવા બનજો કે લોકો તમને છોડી તો શકે પણ ભૂલી ના શકે . ... ! 0 INSTAGRAM _ ea uirul _ FACEBOOK INSTAGRAM FACEBOOK - ShareChat
#📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર
📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર - મન નો વિચાર મન વિર મને વિચાર ન નો વિચામનો વિચાર આ હસુ છું એટલે માની ના લેશો સાર ' મન નો વિચાર મન નો કેસુખી છું હું મન નો વિચાર મન નો રિ મન નોળીયાર , મનો વિચાર મન નો વિચાર ગાર મન નો વિ મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર ૧ નાં મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન ના વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મ ચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન વિચાર ના યાર મન નો વિચાર એટલો દુઃખી છું હું - ShareChat
#📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર
📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર - મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મદરેકને ગમવુર્યાપાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિજરૂરી છે ન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર | મન નો વિચ મને ગમતા ઓ ને હું ગમુ મા એટલું જ બસ છે . મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન વિચાર છે નો વિચાર મન નો વિચાર મનઃ મન નો વિચાર મન નો વિચાર ન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર ન નાં વા - ShareChat
#📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર
📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર - ShareChat
00:12 / 317 Kb
#📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર
😇 સુવિચાર - वनभां संपति ओछी भणशे तो यालशे साहेम मस संबंध सेवा भेणवो डे डोछ मेनी डिभत पारा ना छरी शडे . . . ! ! स्टाग्राम . ४य श्री कृष्ण - ShareChat
Follow us for more : https://www.instagram.com/p/B-tRKMShWMI/?igshid=bwrk2bxmc4vn #😇 સુવિચાર #📿 જીગ્નેશ દાદા સુવિચાર #📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર #📚 મારા વિચારો
📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર - ShareChat
00:19 / 1979 Kb
#📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર
📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર - જો તમને કોઈ યાદ ના કરતુ હોય તો તમે યાદ કરી લો સાહેબ ! સંબંધમાં મુકાબલો થોડો કરાય કે એ યાદ કરે તો જ હું . ! ) - ShareChat
#📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર
📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર - ઈશ્વર માનવીને લાયકાત કરતા વધારે સુખ આપતો નથી , @ man _ no _ vichar તો સહનશક્તિ કરતાં વધારે ખ પણ નથી આપતો . - ShareChat
#📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર
📿 મોરારી બાપૂ - મન નો વિચાર મન નો વિચાર મનનો ચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર વિચાર અને માણસનું સૌથી મોટું દુમન આ એનું મગજ છે , મન નો વિચાર મન નો વિચાર , મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો તે વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર - a . alamy alamy alamy amy મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નામ Luc વિપન નો પ્રારા RUTI મન નો વિચાર મન ની વચોરા મન ના વિચાર અને ના વિચાર મ0 ના યાર ( ૨ ) l મન નો વિચા , જે એને તકલીફ આપે છે . એ મન નો વિચાર મન નો વિચાર મન નો વિચN મન નો વિચાર મને ના વિચાર - ShareChat
#📿 મોરારી બાપૂ #📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post