s. 💚 s. i love you jaan
01:11 / 3.3 MB
s s rathod #s. 💚 s. i love you jaan
00:30 / 1.7 MB
પુછયું જીયારે એ પાગલે એ પેરમ તો છે પણ કીયાં સુધી ? મુકી ને એનો હાથ દિલ પર મે કહીયુ આ ધડકશે તીયા સુધી #s. 💚 s. i love you jaan