🎬 અમિતાભ બચ્ચન

🎬 અમિતાભ બચ્ચન

383
413 પોસ્ટ
93.2K એ જોયું
🎬 અમિતાભ બચ્ચન
03:49 / 10.1 MB
@priti patel @mom princess @Dhwani @shruti sonani @palani sagita #🎬 અમિતાભ બચ્ચન #✍ કવિતા #👧 નારી શક્તિ #💁‍♀️ નારીમાં પરિવર્તન
00:15 / 1.1 MB
#🎬 અમિતાભ બચ્ચન
00:15 / 1.5 MB
#🎬 અમિતાભ બચ્ચન
જેને પણ આવડતા હોય એ નીચે કોમેન્ટ બોક્સ મા કોમેન્ટ કરો... #🎬 અમિતાભ બચ્ચન #🦠 એપ્રિલ ફૂલ - કોરોના #કોરોના અપડેટ #🔒 ભારત લોકડાઉન: 21 દિવસ #🔒 ગુજરાત લોકડાઉન
https://pro.turtlemint.com/health-insurance/results/AFYSXKH18BY #🎬 અમિતાભ બચ્ચન #🏠 ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો
#🎬 અમિતાભ બચ્ચન
#🎬 અમિતાભ બચ્ચન
#🎬 અમિતાભ બચ્ચન Feeding a ‘langur’ at Hrishikesh Lachman Jhoola for shoot of ‘Ganga ki Saugandh ‘ .. until another came and slapped me on the face for ignoring him .. ignoring another langur .. hahaha
#🎬 અમિતાભ બચ્ચન Every Sunday .. since 1982 .. this love 💗 🙏🙏