✊ બાબાસાહેબ આંબેડકર જ્યંતી
ભારતીય બંધારણના ઘડવૈયા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર જીની જન્મજયંતિ પર હાર્દિક શુભેચ્છા #✊ બાબાસાહેબ આંબેડકર જ્યંતી
Jay bhim ☝️ ## જય ભીમ#
જાગો દલિતો જાગો ## જય ભીમ#
જય ભીમ જય ભીમ ## જય ભીમ#
Mr.K@lpesh ## જય ભીમ#
સંવિધાન નિર્માતા ## જય ભીમ#