🔐 શેરચેટ ગ્રુપ સ્પેશ્યલ

🔐 શેરચેટ ગ્રુપ સ્પેશ્યલ

564
595 પોસ્ટ
337.8K એ જોયું
🔐 શેરચેટ ગ્રુપ સ્પેશ્યલ

Please install app to see this post.

#🔐 શેરચેટ ગ્રુપ સ્પેશ્યલ
શેરચેટ ના ગ્રુપ/ ટેગના જો તમે એડમીન બનો તો તમને ક્યા ક્યા ફાયદાઓ થઇ શકે છે જાણો અને જો તમે પણ કોઈ ગ્રુપ ના એડમીન બનવા માંગતા હોવ તો નીચેની પોસ્ટ પર "ફોર્મ ભરવા અહીં ક્લિક કરો" બટન પર ક્લિક કરી ફોર્મ ભરો #🔐 શેરચેટ ગ્રુપ સ્પેશ્યલ
00:49 / 2.1 MB
શેરચેટ તમારા માટે લઈને આવ્યું છે એક નવું ફીચર "શેરચેટ ગ્રુપ" જેમાં તમે હવે ટેગને માણી શકશો ગ્રુપ તરીકે અને તમારી પસંદના ટેગના તમે બની શકશો એડમીન/ પોલીસ/ ટોપ ક્રિએટર તો જલ્દી જ આ વિડિઓ જોઈને જાણો ગ્રુપ થી શું ફાયદા થશે, અને જો તમે પણ કોઈ ગ્રુપ/ ટેગના એડમીન બનવા માંગતા હોવ તો આ લિંક પર ક્લિક કરીને ફોર્મ ભરો : https://bit.ly/2VQNUMB #🔐 શેરચેટ ગ્રુપ સ્પેશ્યલ
00:49 / 2.1 MB
શેરચેટ તમારા માટે લઈને આવ્યું છે એક નવું ફીચર "શેરચેટ ગ્રુપ" જેમાં તમે હવે ટેગને માણી શકશો ગ્રુપ તરીકે અને તમારી પસંદના ટેગના તમે બની શકશો એડમીન/ પોલીસ/ ટોપ ક્રિએટર તો જલ્દી જ આ વિડિઓ જોઈને જાણો ગ્રુપ થી શું ફાયદા થશે, અને જો તમે પણ કોઈ ગ્રુપ/ ટેગના એડમીન બનવા માંગતા હોવ તો આ લિંક પર ક્લિક કરીને ફોર્મ ભરો : https://bit.ly/2VQNUMB #🔐 શેરચેટ ગ્રુપ સ્પેશ્યલ
હમણાં આટલીજ પોસ્ટ છે