📃 17 એપ્રિલનાં સમાચાર

📃 17 એપ્રિલનાં સમાચાર

267
285 પોસ્ટ
1.9M એ જોયું
📃 17 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 17 એપ્રિલનાં સમાચાર #😷 કોરોના વાઇરસ Update
#📃 17 એપ્રિલનાં સમાચાર #😷 કોરોના વાઇરસ Update
#📃 17 એપ્રિલનાં સમાચાર #😷 કોરોના વાઇરસ Update
#📃 17 એપ્રિલનાં સમાચાર #📰 અન્ય સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #😷 કોરોના વાઇરસ Update 🙏 plz FOLLOW me 🙏
#📃 17 એપ્રિલનાં સમાચાર #📰 અન્ય સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #😷 કોરોના વાઇરસ Update 🙏 plz FOLLOW me 🙏
#📃 17 એપ્રિલનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📰 અન્ય સમાચાર 🙏 plz FOLLOW me 🙏
GIF
#📃 17 એપ્રિલનાં સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📰 અન્ય સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર 🙏 plz FOLLOW me 🙏
#📃 17 એપ્રિલનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📰 અન્ય સમાચાર 🙏 plz FOLLOW me 🙏
#📃 17 એપ્રિલનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર
Commerce-related concessions will be exempted from the state's containment zone from April 20
Commerce-related concessions will be exempted from the state's containment zone from April 20 Commerce-related concessions will be e...
*🌻💐લોકડાઉન 2.0* ➖20 એપ્રીલથી ગુજરાતમા આ સેવાઓ અને પ્રવ્રુતિઓ માટે શરતી મંજુરી આપવામા આવશે. ❓ કયા વિસ્તારોમા શરતી છુટછાટ આપવામા આવશે ❓કયા ક્ષેત્રોમા છુટ આપવામા આવશે ❓કયા કામ માટે છુટ આપવામા આવશે *Detail પ્રેસ નોટ pdf વાંચવા માટે👇* ✍🏻https://bit.ly/3adPRb1 ➖➖➖➖➖➖➖➖ #😍 મારુ રંગીલું ગુજરાત #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📃 17 એપ્રિલનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #😷 કોરોના વાઇરસ Update