ఐ లవ్ యూ నాన్న
#

ఐ లవ్ యూ నాన్న

నాన్న గురించి... 😘😘 #ఐ లవ్ యూ నాన్న *నాన్న ఎందుకో వెనుక బడ్డాడు* *అమ్మ* తొమ్మిది నెలలు మోస్తే.. *నాన్న* పాతికేళ్ళు... రెండూ సమానమే అయినా *నాన్నెందుకో వెనకబడ్డాడు* ఇంట్లో *జీతం* తీసుకోకుండా *అమ్మ..* తన *జీతం* అంతా ఇంటికే ఖర్చు పెడుతూ *నాన్న..* ఇద్దరి *శ్రమ* సమానమే అయినా.. అమ్మకంటే *నాన్నెందుకో వెనకబడ్డాడు..* ఏది కావాలంటే అది *వండి* పెడుతూ *అమ్మ*.. ఏది కావాలంటే అది *కొని* పెడుతూ *నాన్న*.. ఇద్దరి *ప్రేమా సమానమే* అయినా.. అమ్మకొచ్చిన *పేరు* ముందు *నాన్నెందుకో* *బాగా వెనకబడ్డాడు* ఫోను లోనూ *అమ్మ* అనే పేరే.. దెబ్బ తగిలినప్పుడూ.. *అమ్మా* అనే పిలుపే.. అవసరం వచ్చినప్పుడు తప్ప.. మిగతా అప్పుడు గుర్తు రానందుకు *నాన్న* ఎప్పుడైనా బాధ పడ్డాడా..? అంటే.. ఏమో..! ఇద్దరూ *సమానమే* అయినా పిల్లల *ప్రేమ* పొందడం లో... తరతరాలుగా *నాన్న* ఎందుకో చాలా వెనకబడ్డాడు.. *అమ్మకి - మాకు* బీరువా నిండా రంగురంగుల చీరలు - బట్టలు.. *నాన్న* బట్టలకు *దండెం* కూడా నిండదు..! తనని తాను పట్టించుకోవడం రాని *నాన్న..* ఎందుకో మాక్కూడా పట్టనంత వెనకబడ్డాడు.. *అమ్మ* కి అన్నో కొన్నో *బంగారు* నగలు.. *నాన్న* కి *బంగారు* అంచున్న పట్టు పంచె ఒక్కటే..! కుటుంబం కోసం ఎంత చేసినా తగిన *గుర్తింపు* తెచ్చుకోవడం లో *నాన్నేందుకో బాగా వెనకబడ్డాడు..!* పిల్లల ఫీజులు - ఖర్చులున్నాయ్ అన్నప్పుడు.. ఈసారి పండక్కి *చీర* కొనొద్దని *అమ్మ*.. ఇష్టమైన *కూర* అని పిల్లలు మొత్తం తినేస్తే.. ఆ పూటకి *పచ్చడి మెతుకులతోనే* ఇష్టంగా తినే *నాన్న*.. ఇద్దరి *ప్రేమ* ఒక్కటే అయినా.. మా అమ్మకంటే *నాన్న చాలా వెనకబడ్డాడు..* వయసు మళ్ళాకా... *అమ్మైతే* ఇంట్లో *పని* కి పనికొస్తుంది.. *నాన్న* ఎందుకూ *పనికి* రాడని మేం *తీర్మానం* చేసేసుకున్నప్పుడు కూడా.. *వెనకబడింది నాన్నే..!* *నాన్న* ఇలా *వెనుకబడి* పోవడానికి కారణం.. ఆయన మా అందరికీ *వెన్నుముక* కావడమే..! *వెన్నుముక* వెనకుండ బట్టే కదా *దన్ను* గా నిలబడగలుగుతున్నాం.. ఇదేనేమో *నాన్న* *వెనుకబడి* పోవడానికి కారణం..🙏👍
133 వీక్షించారు
5 రోజుల క్రితం
#

ఐ లవ్ యూ నాన్న

*నాన్న ఎందుకో వెనుక బడ్డాడు* *అమ్మ* తొమ్మిది నెలలు మోస్తే.. *నాన్న* పాతికేళ్ళు... రెండూ సమానమే అయినా *నాన్నెందుకో వెనకబడ్డాడు* ఇంట్లో *జీతం* తీసుకోకుండా *అమ్మ..* తన *జీతం* అంతా ఇంటికే ఖర్చు పెడుతూ *నాన్న..* ఇద్దరి *శ్రమ* సమానమే అయినా.. అమ్మకంటే *నాన్నెందుకో వెనకబడ్డాడు..* ఏది కావాలంటే అది *వండి* పెడుతూ *అమ్మ*.. ఏది కావాలంటే అది *కొని* పెడుతూ *నాన్న*.. ఇద్దరి *ప్రేమా సమానమే* అయినా.. అమ్మకొచ్చిన *పేరు* ముందు *నాన్నెందుకో* *బాగా వెనకబడ్డాడు* ఫోను లోనూ *అమ్మ* అనే పేరే.. దెబ్బ తగిలినప్పుడూ.. *అమ్మా* అనే పిలుపే.. అవసరం వచ్చినప్పుడు తప్ప.. మిగతా అప్పుడు గుర్తు రానందుకు *నాన్న* ఎప్పుడైనా బాధ పడ్డాడా..? అంటే.. ఏమో..! ఇద్దరూ *సమానమే* అయినా పిల్లల *ప్రేమ* పొందడం లో... తరతరాలుగా *నాన్న* ఎందుకో చాలా వెనకబడ్డాడు.. *అమ్మకి - మాకు* బీరువా నిండా రంగురంగుల చీరలు - బట్టలు.. *నాన్న* బట్టలకు *దండెం* కూడా నిండదు..! తనని తాను పట్టించుకోవడం రాని *నాన్న..* ఎందుకో మాక్కూడా పట్టనంత వెనకబడ్డాడు.. *అమ్మ* కి అన్నో కొన్నో *బంగారు* నగలు.. *నాన్న* కి *బంగారు* అంచున్న పట్టు పంచె ఒక్కటే..! కుటుంబం కోసం ఎంత చేసినా తగిన *గుర్తింపు* తెచ్చుకోవడం లో *నాన్నేందుకో బాగా వెనకబడ్డాడు..!* పిల్లల ఫీజులు - ఖర్చులున్నాయ్ అన్నప్పుడు.. ఈసారి పండక్కి *చీర* కొనొద్దని *అమ్మ*.. ఇష్టమైన *కూర* అని పిల్లలు మొత్తం తినేస్తే.. ఆ పూటకి *పచ్చడి మెతుకులతోనే* ఇష్టంగా తినే *నాన్న*.. ఇద్దరి *ప్రేమ* ఒక్కటే అయినా.. మా అమ్మకంటే *నాన్న చాలా వెనకబడ్డాడు..* వయసు మళ్ళాకా... *అమ్మైతే* ఇంట్లో *పని* కి పనికొస్తుంది.. *నాన్న* ఎందుకూ *పనికి* రాడని మేం *తీర్మానం* చేసేసుకున్నప్పుడు కూడా.. *వెనకబడింది నాన్నే..!* *నాన్న* ఇలా *వెనుకబడి* పోవడానికి కారణం.. ఆయన మా అందరికీ *వెన్నుముక* కావడమే..! *వెన్నుముక* వెనకుండ బట్టే కదా *దన్ను* గా నిలబడగలుగుతున్నాం.. ఇదేనేమో *నాన్న* *వెనుకబడి* #నా అలోచన కారణం..🙏👍 Love You Nanna... శివ కుమార్ దు #ఐ లవ్ యూ నాన్న
104 వీక్షించారు
5 రోజుల క్రితం
వేరే Appsలోకి షేర్ చేయడానికి
Facebook
WhatsApp
లింక్ కాపీ చేయండి
పోస్ట్ తొలగించండి
Embed
ఈ పోస్ట్‌ను రిపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇది..
Embed Post