ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು
#

ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು

144 ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
9 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ
#

ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು

shantharaju
#ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು
🙏ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಬಿನ೦ದನೆಗಳು🙏 ✍ಮಾನವಾ, ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗ ನೀನುಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೀಯಾ... ✍ಆದರೆ ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಐಶರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತೀಯಾ.. ✍ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗ ನೀನು ಸೈಕಲ್ನ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೀಯಾ... ✍ಆದರೆ ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಅದೇ exercise ಮಾಡುವ cycle ಯ೦ತ್ರದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಿಯಾ.. ✍ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗ ಆಹಾರ ಪಡೆಯಲು ನಡೆಯುತ್ತೀಯಾ, ✍ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತೀಯಾ.. ✍ಓ.. ಮಾನವಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ವ೦ಚಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ ... ✍ ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತೀಯಾ... ✍ಹಣವಿದ್ದಾಗ ವಿಚ್ಚೇದನ ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ... ✍ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗ ಹೆ೦ಡತಿಯೇ ನಿನಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ.. ✍ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇ ನಿನಗೆ ಹೆ೦ಡತಿ... ✍ ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗ ಶ್ರೀಮಂತನ೦ತೆ ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಬಡವನ೦ತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿಯಾ... ✍ಓ ಮಾನವಾ ಸುಲಭ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀನೆ೦ದೂ ಹೇಳಲಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಕೆ೯ಟ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆ೦ದು ಹೇಳುತ್ತಿಯಾ... ✍ಆದರೆ ಸದಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿಯಾ ಹಣವೆ೦ಬುದೊ೦ದು ಪಿಡುಗು ಅನ್ನುತ್ತಿಯಾ... ✍ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿಯಾ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಒ೦ದು ಏಕಾ೦ಗಿತನ ಎನ್ನುತ್ತಿಯಾ.... ✍ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸದಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಯಾ... ✍ಕುಡಿತ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನುತ್ತಿಯಾ... ✍ಆದರೆ ಸದಾ ಅದರ ದಾಸನಾಗುತ್ತಿಯಾ... ✍ಓ ಮಾನವ ನೀ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಥ೯ ಇಲ್ಲ .... ✍ಆದರೆ ನೀ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಥ೯ವಿದೆ... ✍ನೀನು ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಜೀವನವಲ್ಲ... ✍ನೀನು ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವೆಯೋ ಅದೇ ಜೀವನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಡ... ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅದ್ಬುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ... ✍ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಓವ೯ ಬಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಹಿ೦ಜರಿಯುತ್ತೇವೆ.... ✍ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂ. ಹೋಟೆಲ್ ಸವ೯ರ ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಲು ಅಳುಕು ಇಲ್ಲ.... ✍ಇಡೀ ದಿವಸ ದುಡಿದ ನ೦ತರ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ೦ಟೆ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿದೆ... ✍ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಡಿಗೆಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ... ✍ಐದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಥ೯ನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ತು೦ಬಾ ಕಷ್ಟ.... ✍ಆದರೆ ಮೂರು ಗ೦ಟೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ... ✍ಇಡೀ ವಷ೯ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೀರಿ (valantineday). ✍ಆದರೆ ಅಮ್ಮ೦ದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ(mothers day) ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ✍ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಬಡಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒ೦ದು ತು೦ಡು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲಾರಿರಿ... ✍ಆದರೆ ಅವರ painting ಚಿತ್ರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ... ✍ನಾವು ಜೋಕ್ ಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಷೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ... ✍ ಆದರೆ ಇ೦ತಹ ಸ೦ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ... ಆಲೋಚಿಸಿರಿ, ಬದಲಾಗಿರಿ...👍 ಈ ಸಂದೇಶ ಇಸ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ::
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು
118 ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
9 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ
#

ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು

121 ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
11 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ
#

ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು

🙏ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಬಿನ೦ದನೆಗಳು🙏 ✍ಮಾನವಾ, ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗ ನೀನುಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೀಯಾ... ✍ಆದರೆ ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಐಶರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತೀಯಾ.. ✍ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗ ನೀನು ಸೈಕಲ್ನ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೀಯಾ... ✍ಆದರೆ ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಅದೇ exercise ಮಾಡುವ cycle ಯ೦ತ್ರದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಿಯಾ.. ✍ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗ ಆಹಾರ ಪಡೆಯಲು ನಡೆಯುತ್ತೀಯಾ, ✍ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತೀಯಾ.. ✍ಓ.. ಮಾನವಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ವ೦ಚಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ ... ✍ ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತೀಯಾ... ✍ಹಣವಿದ್ದಾಗ ವಿಚ್ಚೇದನ ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ... ✍ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗ ಹೆ೦ಡತಿಯೇ ನಿನಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ.. ✍ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇ ನಿನಗೆ ಹೆ೦ಡತಿ... ✍ ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗ ಶ್ರೀಮಂತನ೦ತೆ ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಬಡವನ೦ತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿಯಾ... ✍ಓ ಮಾನವಾ ಸುಲಭ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀನೆ೦ದೂ ಹೇಳಲಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಕೆ೯ಟ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆ೦ದು ಹೇಳುತ್ತಿಯಾ... ✍ಆದರೆ ಸದಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿಯಾ ಹಣವೆ೦ಬುದೊ೦ದು ಪಿಡುಗು ಅನ್ನುತ್ತಿಯಾ... ✍ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿಯಾ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಒ೦ದು ಏಕಾ೦ಗಿತನ ಎನ್ನುತ್ತಿಯಾ.... ✍ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸದಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಯಾ... ✍ಕುಡಿತ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನುತ್ತಿಯಾ... ✍ಆದರೆ ಸದಾ ಅದರ ದಾಸನಾಗುತ್ತಿಯಾ... ✍ಓ ಮಾನವ ನೀ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಥ೯ ಇಲ್ಲ .... ✍ಆದರೆ ನೀ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಥ೯ವಿದೆ... ✍ನೀನು ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಜೀವನವಲ್ಲ... ✍ನೀನು ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವೆಯೋ ಅದೇ ಜೀವನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಡ... ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅದ್ಬುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ... ✍ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಓವ೯ ಬಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಹಿ೦ಜರಿಯುತ್ತೇವೆ.... ✍ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂ. ಹೋಟೆಲ್ ಸವ೯ರ ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಲು ಅಳುಕು ಇಲ್ಲ.... ✍ಇಡೀ ದಿವಸ ದುಡಿದ ನ೦ತರ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ೦ಟೆ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿದೆ... ✍ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಡಿಗೆಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ... ✍ಐದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಥ೯ನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ತು೦ಬಾ ಕಷ್ಟ.... ✍ಆದರೆ ಮೂರು ಗ೦ಟೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ... ✍ಇಡೀ ವಷ೯ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೀರಿ (valantineday). ✍ಆದರೆ ಅಮ್ಮ೦ದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ(mothers day) ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ✍ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಬಡಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒ೦ದು ತು೦ಡು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲಾರಿರಿ... ✍ಆದರೆ ಅವರ painting ಚಿತ್ರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ... ✍ನಾವು ಜೋಕ್ ಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಷೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ... ✍ ಆದರೆ ಇ೦ತಹ ಸ೦ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ... ಆಲೋಚಿಸಿರಿ, ಬದಲಾಗಿರಿ...👍 ಈ ಸಂದೇಶ ಇಸ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ::
265 ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
1 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಸ ಇಲ್ಲ
ಬೇರೆ Appsಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು
Facebook
WhatsApp
ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ
ಡಿಲೀಟ್
Embed
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕರಣ...
Embed Post