🎤 સોનુ નિગમ
00:29 / 1.5 MB
#🎤 સોનુ નિગમ To everyone #HappyRepublicDay May we all fulfill our duty towards our motherland and give love and respect to eachother.
#🎤 સોનુ નિગમ Bringing back the picture on Popular Demand.. 😇
#🎤 સોનુ નિગમ Brothers in arms.. @akashdeep25 @rajupsingh #friendship
00:51 / 2.9 MB
#🤳 શેરચેટ કૅમેરા વિડિઓ #🌞 મારું ટેલેન્ટ #સોનુ નિગમ હિટ #sonu nigam #Sonu Nigam
00:24 / 2 MB
#Sonu Nigam #kal_ho_na_ho😜😜🧡💛🧡💛🧡 #song❤🎵 #myvoice🤭
00:29 / 1.7 MB
🎤🎤 પરદેશી સોંગ 🎤🎤 #Sonu Nigam #🎤 સુપરસ્ટાર સિંગર
#Sonu Nigam happy birthday