⌛ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ

⌛ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ

આપણે સૌ લોકોને જૂનું સાચવવાની બહુ સારી એક આદત હોય છે આજે આ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ પર શેર કરો તમે સાચવેલ જૂની સામગ્રીઓના ફોટો/વિડિઓ,જેમ કે  જૂનો સામાન,સિક્કાઓ,જૂની ચલણી નોટો,ટિકિટ,વાસણો વગેરે. #⌛ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ
00:30 / 1.3 MB
#⌛ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ મ્યુઝિયમ નું પહેલું સપ્તાહ કેવી રીતે શિખવા માં આવે .સા. રે.ગા. મા.પા.ધ ..ની..સા.. 🎹આ સારેગમ થઈ આપડે મ્યુઝિયમ નું સંગીત🎹 શીખવા માં આવે સે. 🌟મિત્રો મારો વિડિઓ ગમ્યો હોય તો. એક લાઇક કરજો શેર કરજો💌 #📅 શેરચેટ કૅલેન્ડર #🤳 શેરચેટ કૅમેરા વિડિઓ
00:09 / 317.4 KB
આજ્તૉ દિમાગ ગયું ....કબૂતર 😠😠😠😠😠😠 #⌛ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ #✋ બાપા સીતારામ #💐 શુભ પૂર્ણિમા #🙏 બુદ્ધ જયંતી
00:22 / 766.6 KB
ઈ મેમો .....થૂંકવું 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 #⌛ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ #🙏 બુદ્ધ જયંતી #💐 શુભ પૂર્ણિમા #✋ બાપા સીતારામ
#⌛ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ
#⌛ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ
#⌛ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ
#⌛ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ
00:29 / 1.9 MB
#⌛ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ શાસ્ત્રીય સંગીત ની જોરદાર તૈયારી😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 #📿 જીગ્નેશ દાદા સુવિચાર #📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર #🙏 બુદ્ધ જયંતી #💐 શુભ પૂર્ણિમા
00:29 / 1.5 MB
#⌛ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ જોરદાર તમે આવુ સંગીત ક્યારે નહી સાંભળ્યું હોય .......😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 #🙏 બુદ્ધ જયંતી #✋ બાપા સીતારામ #💐 શુભ પૂર્ણિમા
#⌛ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ