👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ

👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ

1.4K
2.1K પોસ્ટ
381.4K એ જોયું
👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ
#👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ
01:16 / 1.6 MB
#👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ #🇮🇳 Thank You: ભારતીય સેના #👮‍♂️ જય જવાન
00:29 / 2 MB
#👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ
#👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ
00:31 / 868.5 KB
#👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ
00:17 / 995.3 KB
#👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ
01:01 / 5.4 MB
#👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ #💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ
#👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ #💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ #🕯️ એક દીવો શહીદોને નામ
દેશનાં પ્રજાસતાક પર્વ નિમિતે આપણાં દેશનાં વીર સૈનિકોને જે આપણી સુરક્ષા અને સલામતી માટે દિવસ રાત ખડેપગે રહે છે તેમને ચાલો આપણે સૌ આજે એક સલામ અવશ્ય કરીએ #👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ