🌅శుభోదయం

🌅శుభోదయం

29.3K
211.1K పోస్ట్
312.9M వీక్షించారు
🌅శుభోదయం
#🌅శుభోదయం
00:59 / 2.2 MB
#🙏అమ్మవారి‌ అలంకారాలు #🌅శుభోదయం #🔱తిరుమల తిరుపతి #🔱దేవుళ్ళు #♎రాశి ఫలాలు Sri Mahankaleshwara Temple Mir Alam Mandi, near mirchowk police station Hyderabad Telangana.
సాధన చేయుమురా, నరుడా!... *సాధ్యము, కానిది లేదురా !!* అలవాటయితే.. విషమే, కూడా.. *హాయిగా తాగుట, సాధ్యము,రా!!!* 🙏🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🙏 #🌅శుభోదయం #మంచి మాటలు #సమాజం
#❤️ లవ్ #🌅శుభోదయం #బ్యూటిఫుల్ folwers #🤞🏽ముత్యాల ముగ్గులు
#🙏అమ్మవారి‌ అలంకారాలు #🔱తిరుమల తిరుపతి #🖋పోటీ పరీక్షల ప్రత్యేకం #📰 వార్తలు #🌅శుభోదయం