🤗 આયુષ્યમાન ભારત દિવસ

🤗 આયુષ્યમાન ભારત દિવસ

75
29 પોસ્ટ
6.4K એ જોયું
🤗 આયુષ્યમાન ભારત દિવસ
વિશ્વની સૌથી મોટી આરોગ્ય વીમા યોજના આયુષ્યમાન ભારત યોજના વિષે જરૂરિયાત મંદ લોકોને જણાવો અને તેમની મદદ અવશ્ય કરો #🤗 આયુષ્યમાન ભારત દિવસ
#AyushmanBharat योजना सिर्फ एक स्वास्थ्य योजना से अधिक है - यह भारत के सबसे कमजोर लोगों के 50 करोड़ से अधिक लोगों के लिए आशा की किरण है। यह स्वास्थ्य सेवा को सस्ता और सुलभ बनाते हुए गरीबी और बीमारी के दुष्चक्र को तोड़ रहा है।' #SaalEkAyushmanAnek #PMJAY l #🌷 ભાજપ #🤗 આયુષ્યમાન ભારત દિવસ
https://youtu.be/wPbo4qH7EBo બીજા લોકોને પણ શેર કરો. .. #📋 સરકારી યોજના #🤗 આયુષ્યમાન ભારત દિવસ #આયુષમાન ભારત #આયુષ્યમાન ભારત #આરોગ્ય ટિપ્સ
આજે છે આયુષ્માન ભારત દિવસ... #🤗 આયુષ્યમાન ભારત દિવસ
#🤗 આયુષ્યમાન ભારત દિવસ
#🤗 આયુષ્યમાન ભારત દિવસ
#🤗 આયુષ્યમાન ભારત દિવસ
#🤗 આયુષ્યમાન ભારત દિવસ
#🤗 આયુષ્યમાન ભારત દિવસ @🌿Jagdish🌿
00:13 / 557.5 KB
nail art pravin gohil like follow share #🤗 આયુષ્યમાન ભારત દિવસ