📑 18 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માન્ડવીયા પ્રેરિત 150 ગાંધી પદયાત્રા નું કેબિનેટ મંત્રી ભુપેન્દ્ जोईन्ट करे :- स्पीड न्यूज 18 ग्रुप नेटवर्क को हैड ओफीस कोन्टेक नंबर > +91 75675 37036 E-mail speednews53@gmail.com Website :- www.speednews18.in #📑 18 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
ભાવનગર ના મહુવાની માલણ નદીના જર્જરીત પુલ ઉપર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો શર્જાયા ઘણા સમય થી પુલ જર્જરીત जोईन्ट करे :- स्पीड न्यूज 18 ग्रुप नेटवर्क को हैड ओफीस कोन्टेक नंबर > +91 75675 37036 E-mail speednews53@gmail.com Website :- www.speednews18.in #📑 18 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
બ્રેકિંગ ભાવનગર ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા માં એક પાંચ વર્ષ ની છોકરી નું ગળું કપાયું હતું જે બાળકી जोईन्ट करे :- स्पीड न्यूज 18 ग्रुप नेटवर्क को हैड ओफीस कोन्टेक नंबर > +91 75675 37036 E-mail speednews53@gmail.com Website :- www.speednews18.in #📑 18 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
માણાવદરમાં સફાઈ કામદાર મહિલાની પ્રમાણીકતા. जोईन्ट करे :- स्पीड न्यूज 18 ग्रुप नेटवर्क को हैड ओफीस कोन्टेक नंबर > +91 75675 37036 E-mail speednews53@gmail.com Website :- www.speednews18.in #📑 18 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
વિસાવદર તાલુકા કાનૂની સેવા સમિતિ દ્વારા કાનુની શીબીર યોજાઈ... जोईन्ट करे :- स्पीड न्यूज 18 ग्रुप नेटवर्क को हैड ओफीस कोन्टेक नंबर > +91 75675 37036 E-mail speednews53@gmail.com Website :- www.speednews18.in #📑 18 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
વિસાવદર તાલુકા કાનૂની સેવા સમિતિ દ્વારા કાનુની શીબીર યોજાઈ... जोईन्ट करे :- स्पीड न्यूज 18 ग्रुप नेटवर्क को हैड ओफीस कोन्टेक नंबर > +91 75675 37036 E-mail speednews53@gmail.com Website :- www.speednews18.in #📑 18 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
ઉપલેટામાં ઈંગ્લીશ દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપાયો. जोईन्ट करे :- स्पीड न्यूज 18 ग्रुप नेटवर्क को हैड ओफीस कोन्टेक नंबर > +91 75675 37036 E-mail speednews53@gmail.com Website :- www.speednews18.in #📑 18 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
સાબરકાંઠા બ્રેકિંગ પોશીના નું કોટડા ગઢી ગામનો લવ જેહાદ નો મામલો આવ્યો સામે .. મુસ્લિમ યુવાન આદિવાસ जोईन्ट करे :- स्पीड न्यूज 18 ग्रुप नेटवर्क को हैड ओफीस कोन्टेक नंबर > +91 75675 37036 E-mail speednews53@gmail.com Website :- www.speednews18.in #📑 18 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
follow Us / GP Selection #📑 18 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
#📑 18 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર