📜 10 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
પાળીયાઓનુ નગર એટલે હળવદ છોટી કાશી તરીકે ગણાતા હળવદ શહેર ભૂદેવની નગરી તરીકે પણ જાણીતું છે.આ ગામ *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* જોઈન્ટ કરો... નોંધ :- અમારી ચેનલ ને લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આપના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર ઍડ કરો જેથી કરીને આપના ગ્રુપના તમામ મિત્રો સમાચારથી અપડેટ રહે આભાર.. Hed Office Ceo MO.7567537036 M.Gujarat MO.9978161690 Saurashtra MO.8347275065 MO.7016663756 E-mail Id speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 10 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
આજરોજ નલિયા લોહાણા મહાજન વાડીમાં બ્રહ્મકુમારી દ્વારા કાયમી સેન્ટર ખુલ્લુ મૂકવામાં આવ્યું હતું આજે *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* જોઈન્ટ કરો... નોંધ :- અમારી ચેનલ ને લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આપના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર ઍડ કરો જેથી કરીને આપના ગ્રુપના તમામ મિત્રો સમાચારથી અપડેટ રહે આભાર.. Hed Office Ceo MO.7567537036 M.Gujarat MO.9978161690 Saurashtra MO.8347275065 MO.7016663756 E-mail Id speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 10 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
ધોરાજીમાં છેલ્લા 70 વર્ષથી વિકાસના કામો થી વંચિત લોકો છે ત્યારે રોડ રસ્તા ના કામ થયા નથી *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* જોઈન્ટ કરો... નોંધ :- અમારી ચેનલ ને લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આપના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર ઍડ કરો જેથી કરીને આપના ગ્રુપના તમામ મિત્રો સમાચારથી અપડેટ રહે આભાર.. Hed Office Ceo MO.7567537036 M.Gujarat MO.9978161690 Saurashtra MO.8347275065 MO.7016663756 E-mail Id speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 10 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
ગીર સોમનથ ના ખેડૂતો શિબિર નો લાભ  લેવા જોડાના *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* જોઈન્ટ કરો... નોંધ :- અમારી ચેનલ ને લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આપના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર ઍડ કરો જેથી કરીને આપના ગ્રુપના તમામ મિત્રો સમાચારથી અપડેટ રહે આભાર.. Hed Office Ceo MO.7567537036 M.Gujarat MO.9978161690 Saurashtra MO.8347275065 MO.7016663756 E-mail Id speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 10 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
વિસાવદર કરુણા અભિયાન 2019 અને ઉતરાયણ ઉત્સવ 2019 નિમિતે વન વિભાગ અને પશુ ચિકિત્સક વિસાવદર ના ઉપક્રમે *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* જોઈન્ટ કરો... નોંધ :- અમારી ચેનલ ને લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આપના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર ઍડ કરો જેથી કરીને આપના ગ્રુપના તમામ મિત્રો સમાચારથી અપડેટ રહે આભાર.. Hed Office Ceo MO.7567537036 M.Gujarat MO.9978161690 Saurashtra MO.8347275065 MO.7016663756 E-mail Id speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 10 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
કરજણ બજાર સમિતિ ખાતે આત્મા પ્રોજેક્ટ અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા આયોજીત કૃષિ મેળો યોજાયો... *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* જોઈન્ટ કરો... નોંધ :- અમારી ચેનલ ને લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આપના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર ઍડ કરો જેથી કરીને આપના ગ્રુપના તમામ મિત્રો સમાચારથી અપડેટ રહે આભાર.. Hed Office Ceo MO.7567537036 M.Gujarat MO.9978161690 Saurashtra MO.8347275065 MO.7016663756 E-mail Id speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 10 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
સાબર કાંઠા હિંમતનગર મા ચાલુ કાર માં સાહેબ અને સબાબ પોલીસ કર્મી પોલીસ વર્ધિના લેરી લાલા *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* જોઈન્ટ કરો... નોંધ :- અમારી ચેનલ ને લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આપના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર ઍડ કરો જેથી કરીને આપના ગ્રુપના તમામ મિત્રો સમાચારથી અપડેટ રહે આભાર.. Hed Office Ceo MO.7567537036 M.Gujarat MO.9978161690 Saurashtra MO.8347275065 MO.7016663756 E-mail Id speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 10 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
વાઘોડિયા પોલીસને બાતમી હકીકત મળેલ કે હાલોલ તરફથી એક મારુતિ સુઝુકી સફેદ કલરની રીટજ ફોરવીલ ગાડી નંબર *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* જોઈન્ટ કરો... નોંધ :- અમારી ચેનલ ને લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આપના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર ઍડ કરો જેથી કરીને આપના ગ્રુપના તમામ મિત્રો સમાચારથી અપડેટ રહે આભાર.. Hed Office Ceo MO.7567537036 M.Gujarat MO.9978161690 Saurashtra MO.8347275065 MO.7016663756 E-mail Id speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 10 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
આજરોજ વડોદરા ખાતે મેરાથોનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો વડોદરા જિલ્લાના 230 તેમજ વાઘોડિયા તાલુકાના *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* જોઈન્ટ કરો... નોંધ :- અમારી ચેનલ ને લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આપના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અમારો ઓફિસ નંબર ઍડ કરો જેથી કરીને આપના ગ્રુપના તમામ મિત્રો સમાચારથી અપડેટ રહે આભાર.. Hed Office Ceo MO.7567537036 M.Gujarat MO.9978161690 Saurashtra MO.8347275065 MO.7016663756 E-mail Id speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 10 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
#📑 10 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર