📰 20 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
05:38 / 18.1 MB
માયાભાઈ આહિરે તમને બધાને મોકલ્યો છે એક ખાસ સંદેશ. તમે જે પણ ભગવાન માતાજીને માનતા હોય એની દિવસમાં ૧૦ વખત માળા કરો. તેમજ દરેક મહિલા માટે પણ માયાભાઈએ એક સરસ મેસેજ આપ્યો છે. તેમજ મયાભાઈનું કેહવુ છે કે,  ગંદકી, ગોબરાઈ અને ગોકીરો આ દેશમાંથી હંમેશા કાઢી નાખવા જોઈએ. સંદેશ ન્યૂઝના B પોઝિટીવ કાર્યક્રમમાં સાંભળો માયાભાઈ આહિરની હળવી ફૂલ વતો. #📰 20 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
bhola #📰 20 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
आज हमारा देश दुसरे देश से भिख मांग रहा है फीरभी हमारा देश महान वाह भक्तों वाह #📰 20 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:14 / 774.8 KB
#📰 20 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:14 / 569.1 KB
ઝેરી મધમાખીનો હુમલો #📰 20 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:21 / 920 KB
#📰 20 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:15 / 778.7 KB
#📰 20 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:14 / 817.2 KB
#📰 20 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:28 / 1.2 MB
#📰 20 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર - સોમનાથ મંદિર સઘન સુરક્ષા બંદોબસ્ત ? // 83 - ફિલ્મમાં કપિલ દેવના પત્નીનો કિરદાર આ અભિનેત્રી કરશે ? // ખેડૂતો માટે સબસીડીમાં વધારો ???