📑 19 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
સુરત માં કર્મચારી દ્વારાજ કચરો રોડ પર નાખવા મા આવે છે... Joint to :- www.speednews18.in MO.7567537036 #📑 19 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
છોટાઉદેપુર બ્રેકીંગ   નસવાડી , દેવલીયા રોડ પર એસ ટી ની જોખમી સવારી  કવાંટ થી અંકલેશ્વર જતી એસ ટી Joint to :- www.speednews18.in MO.7567537036 #📑 19 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
ગુજરાત: લગ્નમાં ડીજેના તાલે નાચતી ઘોડી ભડકી, પછી ગુજરાત: લગ્નમાં ડીજેના તાલે નાચતી ઘોડી ભડકી, Joint to :- www.speednews18.in MO.7567537036 #📑 19 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
ભાવનગરમાં શેરીએ અને ગલીએ કચરા અને ગંદકીની ફરિયાદો છે છતાં સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણમાં ભાગ લઇ મહાપાલિકા Joint to :- www.speednews18.in MO.7567537036 #📑 19 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
આજ રોજ ટીમ ગબ્બર દ્વારા SSG hospital મા અનેક પ્રશ્નને લઈ સુપ્રીટેન્ડરને આવેદન પત્ર,,,ટાઈમ બપોરે,,2 Joint to :- www.speednews18.in MO.7567537036 #📑 19 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
મોરબી વાંકાનેર નગરપાલિકાને રાજ્ય સરકાર તરફથી ટુ સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું વાંકાનેર Joint to :- www.speednews18.in MO.7567537036 #📑 19 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
વીરપુર તાલુકાનુ સરાડિયા ગામ ગુજરાતના વિકાસ મોડેલમાં કાળા ઘબ્બા સમાન - પાકા રસ્તાઓના સપના જોઇ રહેલા Joint to :- www.speednews18.in MO.7567537036 #📑 19 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
જુનાગઢ વિસાવદર તાલુકા ના દુધાળા ગામે બે કોળી યુવતી કાજલબેન મુનાભાઇ આંત્રોલીયા ઉ.વ ૧૯ અને Joint to :- www.speednews18.in MO.7567537036 #📑 19 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
સાબરકાંઠા ખેડબ્રહ્માના પાંચ મહુડા ગામની દીકરી જે અભ્યાસ માટે સ્કૂલે ગઈ હતી ત્યાં થી કર Joint to :- www.speednews18.in MO.7567537036 #📑 19 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
જામનગર ની સીવીલ હોસ્પીટલ એવી ગુરૂગોવીંદસીંહ મા તથા ગુજરાત રાજ્ય ના તમામ જીલ્લા મા નર્સીગ કર્મચારી ઓ Joint to :- www.speednews18.in MO.7567537036 #📑 19 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર