📰 27 માર્ચનાં સમાચાર
ફોન પર સમાચાર વાંચવા ઇન્સ્ટોલ કરો supathik એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન https://supathik.com વધુ માહિતી માટે 👆👆👆 #📰 27 માર્ચનાં સમાચાર
00:33 / 1.4 MB
#📰 27 માર્ચનાં સમાચાર
સાબરકાંઠાના વડાલી બસ સ્ટેન્ડ પર અન્નપૂર્ણા રથ દ્વારા પક્ષીઓ માટે પાણીના કુંડાનું મફત વિતરણ કરવામાં આવ્યું...🙏 સ્ટ્રીટ ન્યૂઝ સાબરકાંઠા રિપોર્ટર:- ધ્રુવ માળી #📰 27 માર્ચનાં સમાચાર
સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં સીએમ વિજય રૂપાણીની ઉપસ્થિતિમાં વિજય સંકલ્પ સંમેલનનું આયોજન થયું..🙏 સ્ટ્રીટ ન્યૂઝ સાબરકાંઠા રિપોર્ટર:- ધ્રુવ માળી #📰 27 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 27 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 27 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 27 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 27 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 27 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 27 માર્ચનાં સમાચાર