📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
https://youtu.be/L0EovQbMsss #📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
ટ્રમ્પ માટે મોદીએ કરેલા કથિત વાયદા મુજબ અમદાવાદમાં 70 લાખની મેદની એકઠી કરવી શક્ય છે?
નરેન્દ્ર મોદીએ '50 થી 70 લાખ લોકોની ભીડ' વિશે કહ્યું હોવાનો અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખનો દાવો છે.
ટ્રમ્પ કહે છે કે નરેન્દ્ર મોદીના કથિત વચન મુજબ 70 લાખથી એક કરોડ લોકોની મેદની હશે, પરંતુ સવાલ એ છે કે 68 લાખની વસતિ ધરાવતા અમદાવાદમાં 70 લાખની ભીડ આવશે ક્યાંથી? #📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
Non Criminal Certificate Online On Digital Gujarat
Non Criminal Certificate Online On Digital Gujarat Candidates of backward class candidates received Rincon Creamier’s certificate applica...
#📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર 🗨️ હવે મેળવો ક્રિમેલીયર સર્ટી ઘરે બેઠા સરકારશ્રીની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી 👉 પ્રથમ આપડે વેબસાઈટ પર જઈ રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય છે 👉 રજીસ્ટ્રેશન કર્યા પછી ઓનલાઇન એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરવાનું હોય છે 👉 ઓનલાઇન એપ્લિકેશન ફોર્મ ભર્યા પછી જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના હોય છે ક્રિમેલીયર સર્ટી ઓનલાઇન મેળવવા સબંધિત તમામ માહિતી માટે નીચે આપેલ છે.👇🏿👇🏿 https://www.gujaratbooks.com/2019/12/non-criminal-certificate-online-on.html #🙏 મહા શિવરાત્રી #🙏 આસપાસનું શિવજી મંદિર #📱 શિવરાત્રી વિડિઓ સ્ટેટ્સ #🕉️ ૐ નમઃ શિવાય
00:15 / 503.9 KB
#📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
Shri Nutan Saurashtra
E-Paper #📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:27 / 960.5 KB
#📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર STD 10 exam ni holtickit download thavanu chalu Thai gayu chhe
https://youtu.be/sfTN-HNiE4g #✔️ હકીકતો અને માહિતી #🌟 ગર્વ થી ગુજરાતી #📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:22 / 754.4 KB
#📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
#📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ #😅 જોક્સ
#😈 એટિટ્યુડ સ્ટેટ્સ #✌️ આત્મવિશ્વાસ #😲 અદ્ભુત #📰 20 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર