📰 4 મેનાં સમાચાર

📰 4 મેનાં સમાચાર

626
453 પોસ્ટ
2.3M એ જોયું
📰 4 મેનાં સમાચાર
00:15 / 1.8 MB
#📰 4 મેનાં સમાચાર #📰 3 મેનાં સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📃 રાજકોટ સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર
00:12 / 536.9 KB
મસ્ત રહો... 😀😜😝😂 #😅 જોક્સ #🤣 હસો અને હસાવો #🏠 ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો #📰 4 મેનાં સમાચાર #🤪 LOL
00:15 / 1.3 MB
#📰 4 મેનાં સમાચાર #📃 રાજકોટ સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📰 3 મેનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર
#📰 3 મેનાં સમાચાર #📰 4 મેનાં સમાચાર
#व्यापारियों_के_लिये_सुझाव।:-* 1. स्टाफ का पैसा ना रोकें। 2. उधारियोंं से पैसा ना मांगे। 3. लेनदारों का पैसा समय पर चुकाएं। 4. टैक्स का समय पर भुगतान करें। 5. टेलीविजन बिल का भुगतान समय पर करें। 6. टेलीफोन बिल का भुगतान समय पर करें। 7. राशन, सब्जी, दूध, दवाई तो नगद खरीद ही रहे हो। 8. दुकान मत खोलना नही तो जुर्माना भी देना होगा। 9. बंद दुकान का बिजली का बिल जमा करना होगा। 10. मकान मालिक को दुकान का किराया भी देना ही होगा। 11. बैंक में जो लिमिट है उसका ब्याज देना होगा वो माफ नही है ये भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं को दान दें ही रहे होंगे एवं आसपास के गरीब का ध्यान रख ही रहे होंगे। "तुम ही हमारे देश के गौरव हो।" भले ही #घर के #बर्तन तक बिक जाएं पर #समाजसेवा करते रहो। बाकी माल तो #फ्लिपकार्ट और #अमेज़न बेचेगा ही। #मेरा_भारत_महान। #📰 4 મેનાં સમાચાર #📰 3 મેનાં સમાચાર #🌷 નરેન્દ્ર મોદી #👌 મોદી સરકાર #✋ રાહુલ ગાંધી
#🔐 3 મે સુધી લોકડાઉન #😷 કોરોના વાઇરસ Update #📰 4 મેનાં સમાચાર #📰 3 મેનાં સમાચાર #🌷 નરેન્દ્ર મોદી
00:30 / 1.7 MB
#📰 3 મેનાં સમાચાર #📰 4 મેનાં સમાચાર
#📅 તાજા સમાચાર #📰 3 મેનાં સમાચાર #📰 4 મેનાં સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📰 અમદાવાદ સમાચાર
વાસ્તવિકતા 🙏 #👨‍👩‍👦 મારો પરિવાર #🔐 3 મે સુધી લોકડાઉન #📰 4 મેનાં સમાચાર #📰 રાજકીય વ્યંગ #🌅 Good Morning
#📰 4 મેનાં સમાચાર #🤗 તમારાં શબ્દો શહીદો માટે #👮‍♂️ સૈનિક સાથેનો પ્રેમ #👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ