☝ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર

☝ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર

156
272 પોસ્ટ
21.4K એ જોયું
☝ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર
#☝ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર
આ સદેશ વધું મા વધું આગળ મોકલો જય ભીમ #બાબા સાહેબ આંબેડકર #ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકર #ડો,બાબા સાહેબ અંબેડકર #☝ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર #બાબા સાહેબ
#☝ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર
#☝ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર
#☝ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર
૩૧ માર્ચ ૧૯૯૦ ભારતના સર્વોચ્ચ નાગરિક 🇮🇳 ભારત રત્ન 🇮🇳થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા ડૉ.બી.આર.આંબેડકર ને શત્ શત્ પ્રણામ🙏 ભારત રત્ન 🇮🇳 જ નહીં વિશ્વ રત્ન 🌎 છે..ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકર 👌 #🙋‍♂️ જય ભીમ #☝ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર #🇮🇳ડૉ.આંબેડકર સમાનતા કે પ્રતિક🙏 #ભારતીય સંવિધાન
आज के दिन 31 March 1990 को भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य डॉ बाबासाहब अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था #☝ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર #🙋‍♂️ જય ભીમ #જય ભીમ
#☝ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર
#☝ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર