🙏 શાસ્ત્રીજી મહારાજ જ્યંતી
BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના સ્થાપક પૂજનીય શ્રી શાસ્ત્રીજી મહારાજ જીની જન્મજ્યંતી પર તેમને પુરા શેરચેટ પરિવાર તરફથી શત શત નમન #🙏 શાસ્ત્રીજી મહારાજ જ્યંતી
Happy Birthday Shastriji Maharaj 🎂🎁🙏 #🙏 શાસ્ત્રીજી મહારાજ જન્મજ્યંતિ
#🙏 શાસ્ત્રીજી મહારાજ જન્મજ્યંતિ
#🙏 શાસ્ત્રીજી મહારાજ જન્મજ્યંતિ
બ્રહ્મસ્વરુપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ ને જન્મ જયંતિ એ સત્ સત્ વંદન.. #🙏 શાસ્ત્રીજી મહારાજ જન્મજ્યંતિ
#🙏 શાસ્ત્રીજી મહારાજ જન્મજ્યંતિ
#🙏 શાસ્ત્રીજી મહારાજ જન્મજ્યંતિ
દરરોજ ની નવી પોસ્ટ મેળવવા માટે " Gujju Social (ગુજ્જુ સોશ્યિલ) " ને ફોલો કરી દેજો. #🙏 શાસ્ત્રીજી મહારાજ જન્મજ્યંતિ
JAY DEEP #🙏 શાસ્ત્રીજી મહારાજ જન્મજ્યંતિ
સ્વામિનારાયણના ત્રીજા આધ્યાત્મિક અનુગામી અને BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના સ્થાપક શાસ્ત્રીજી મહારાજ ની જન્મજ્યંતિ પર તેમને શત શત નમન 🙏 #🙏 શાસ્ત્રીજી મહારાજ જન્મજ્યંતિ