🤩 સમોસા / કચોરી

🤩 સમોસા / કચોરી

1.3K
1.7K પોસ્ટ
130.5K એ જોયું
🤩 સમોસા / કચોરી
#🤩 સમોસા / કચોરી
#🤩 સમોસા / કચોરી
#🤩 સમોસા / કચોરી
#🤩 સમોસા / કચોરી
#🤩 સમોસા / કચોરી
#🤩 સમોસા / કચોરી
#🤩 સમોસા / કચોરી
#🤩 સમોસા / કચોરી #Repost @hungry.hooman (@get_repost) ・・・ The juiciest and yummy #Keema #Samosa I had in Bengaluru. Ordered these from @samosaparty . This was the answer to my late night #cravings . #hungryhooman #samosa #kheema #mutton #lamb #foodie #samosas #instafood #samosachaat #samosafrozen #foodporn #food #samosasisters #samosadaging #indianfood #samosaswag #samosalove #samosay #eeeeeats #foodgasm