🙏 જવાહરલાલ નહેરુ પુણ્યતિથિ
Nitin Limbachiya
#🙏 જવાહરલાલ નહેરુ પુણ્યતિથિ #🙏 જવાહરલાલ નહેરુ પુણ્યતિથિ .. પ્રથમ વડાપ્રધાન રહી ગઈ હતા .....જે એક. કોંગ્રેસ ના. અધ્યક્ષ હતા......જેમને લાંબા સમય સુધી આસન પર કામ કર્યું હતું....🙏🙏
#🙏 જવાહરલાલ નહેરુ પુણ્યતિથિ
#🙏 જવાહરલાલ નહેરુ પુણ્યતિથિ #📅 શેરચેટ કૅલેન્ડર
#🙏 જવાહરલાલ નહેરુ પુણ્યતિથિ ની શ્રધ્ધા જલી..
#🙏 જવાહરલાલ નહેરુ પુણ્યતિથિ
00:27 / 1.4 MB
#🙏 જવાહરલાલ નહેરુ પુણ્યતિથિ
🌹ઓમ શાંતિ🌹 #🙏 જવાહરલાલ નહેરુ પુણ્યતિથિ
00:29 / 1.3 MB
#🙏 જવાહરલાલ નહેરુ પુણ્યતિથિ
00:30 / 898.2 KB
જવાહરલાલ નહેરુ ની પુર્ણય તિથિ ભગવાન તેમના દિવ્ય આત્મા ને શાંતી આપે🙏🌷 ભારત ના પ્રથમ વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુ તેમનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેશ મા આવેલ. અલ્હાબાદ માં થયો હતો. #🙏 જવાહરલાલ નહેરુ પુણ્યતિથિ
00:29 / 1.5 MB
#🙏 જવાહરલાલ નહેરુ પુણ્યતિથિ ...આપણાં ભારતમાં પ્રથમ વડાપ્રધાન. જવાહરલાલ નહેરુ.. .જેમને 1947.થી1964 સુધી સેવા આપી હતી..... મિત્રો મારો વીડિયો ગમે તો લાઇક શેર કરો